Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

Ordinul nr. 1451/2018 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Horezu-Poenari din județul Dolj, în proprietatea acestei organizații

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 noiembrie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 293.371/2018 al Direcției îmbunătățiri funciare și fond funciar,

în baza prevederilor art. 27 alin. (1) și (4) din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă transmiterea unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Horezu-Poenari din județul Dolj, în proprietatea acestei organizații, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, sub condițiile rezolutorii prevăzute de art. 27 alin. (1) din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. -

Predarea-primirea bunurilor din infrastructura secundară de irigații, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, se face la starea fizică existentă la momentul solicitării de preluare, pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, în condițiile legii, în care sunt specificate obligațiile prevăzute de Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. -

Patrimoniul Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare se diminuează cu valoarea de inventar a bunurilor transmise potrivit art. 1, răspunderea pentru exactitatea, realitatea și corectitudinea datelor aferente bunurilor ce fac obiectul prezentului ordin aparținând acestei entități.

Art. 4. -

Prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, la propunerea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, se aprobă retragerea dreptului de proprietate asupra infrastructurii de îmbunătățiri funciare preluate de către organizația utilizatorilor de apă pentru irigații prevăzută la art. 1, în termen de 30 de zile de la data constatării nerespectării de către această organizație a obligațiilor prevăzute la art. 27 alin. (1), prin aplicarea dispozițiilor art. 293 din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Dumitru Daniel Botănoiu,
secretar de stat

București, 5 noiembrie 2018.

Nr. 1.451.

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE
ale bunurilor din infrastructura secundară de irigații, aflate în domeniul privat al statului și în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, care se transmit în proprietatea Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Horezu-Poenari din județul Dolj

Nr. crt. Codul de clasificare și nr. MFP alocat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 668/2014 Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Denumirea bunului Descrierea tehnică Adresa imobilului Valoarea de inventar
(lei)
1 1.8.12/6494709 Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare
CIF 29275212
Organizația utilizatorilor de apă pentru irigații Horezu- Poenari Sediul: Str. Plopilor nr. 35, comuna Valea Stanciului, județul Dolj Înregistrată în Registrul național al organizațiilor de îmbunătățiri funciare la nr. 601/18.09.2018
CIF 39924287
Clădire stație SPP13 Nedeia Măceșu Clădire stație de pompare
Suprafața construită = 23,90 mp
Suprafața desfășurată = 39,18 mp
Regim înălțime = parter + etaj
UAT Valea Stanciului, județul Dolj 4474
2 1.8.6/29202697 Rețea interioară aferentă SPP13 Rețea de conducte și antene care deservesc suprafața de 1.550 ha
L = 28.816 m
UAT Valea Stanciului, județul Dolj 2000
3 9/6596165 Teren aferent SPP 13 Suprafața totală = 1.010 mp UAT Valea Stanciului, județul Dolj 306
4 1.8.12/6494771 Construcție stație SPP12 Nedeia Măceșu Clădire stație de pompare
Suprafața construită = 35,75 mp
Suprafața desfășurată = 61,34 mp
Regim înălțime = parter + etaj
UAT Valea Stanciului, județul Dolj 7420
5 1.8.6/29202696 Rețea interioară aferentă SPP12 Rețea de conducte și antene care deservesc suprafața de 1.554 ha
L = 32.483 m
UAT Valea Stanciului, județul Dolj 10000
6 9/6496181 Teren aferent SPP12 Suprafața totală = 3.369 mp UAT Valea Stanciului, județul Dolj 189.75
TOTAL 24389,75

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...