Instituție bugetară

Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Comuna Lerești, Lerești, județul Argeș, urmează să concesioneze un spațiu în suprafață de 35,10 mp, din care 23,10 mp cabinet și 12 mp sală de așteptare, precum și teren cotă indiviză aferent spațiului, în suprafață de 77,71 mp, în vederea amenajării unui cabinet medical, situat în clădirea Dispensar Uman

În vigoare de la 07 noiembrie 2018

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

ACHIZIȚIE DE BUNURI

1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Lerești, Lerești, str. General Vasile Milea nr. 353, județul Argeș, telefon 0248/549.201, fax 0248/549.201, e-mail: alina.fianu@leresti.cjarges.ro.

2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat: spațiu în suprafață de 35,10 mp, din care 23,10 mp cabinet și 12 mp sală de așteptare, precum și teren cotă indiviză aferent spațiului, în suprafață de 77,71 mp, aparținând domeniului public al Comunei Lerești, județul Argeș, în vederea amenajării unui cabinet medical, situat în clădirea Dispensar Uman din satul Lerești, comuna Lerești, strada General Vasile Milea nr. 352, județul Argeș.

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...