Instituție bugetară

Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Comuna Trifești, Trifești, județul Neamț, urmează să concesioneze un imobil - fostă Baie Comunală în suprafață de 130 mp și terenul aferent în suprafață de 897 mp

În vigoare de la 07 noiembrie 2018

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

ACHIZIȚIE DE BUNURI

1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Trifești, Trifești, fără denumire stradală, județul Neamț, telefon 0233/745.547, fax 0233/745.547, e-mail: primariatrifesti.nt@gmail.com.

2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat: imobil - fostă Baie Comunală în suprafață de 130 mp și terenul aferent în suprafață de 897 mp, este situat în intravilanul satului Miron Costin, comuna Trifești, județul Neamț, înscris în cartea funciară nr. 52513 din 17.07.2018, în domeniul public al Comunei Trifești.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...