Legestart nr. 10/2018

10.000 IMM-uri vor primi bani prin Start-Up Nation 2018. Care sunt criteriile
de Traian Dobre

25 octombrie 2018

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Ministerul pentru Mediul de Afaceri a publicat proiectul noului program Start-Up Nation 2018, prin care se acordă fonduri nerambursabile de câte 200.000 de lei unui număr de 10.000 de firme. Printre domeniile firmelor care se pot încadra în program se numără achiziționarea de echipamente pentru săli de fitness, pentru spații de lucru, pentru drone, pentru software licențe și comerț on-line și altele. în schimb, statul nu va da bani în cadrul schemei de minimis 2018 pentru realizarea de pagini web, pentru activități de astrologie și spiritism, escort, stabilire de întâlniri, video chat, matrimonial sau consiliere matrimonial și psihologică.

Conform Anexei proiectului, printre activitățile finanțate și care nu au mai fost eligibile până acum sunt:

echipamentele pentru locurile de joacă și săli de sport, fitness, x-body și de forță, drone

achiziționarea de spații de lucru, spații de producție și spații pentru prestări servicii și comerț

Ordonanța de urgență nr. 10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

" (1) întreprinderile beneficiare ale Programului "Start-up Nation - România" sunt întreprinderile înființate după data de 30 ianuarie 2017 în baza prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării micro-întreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau ale Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, și care îndeplinesc, la data depunerii cererii de finanțare, criteriile de eligibilitate impuse de legislația în domeniul ajutoarelor de minimis, condițiile de eligibilitate prevăzute în schema de ajutor de minimis care va fi aprobată potrivit art. 8".

2. L a articolul 3 după alineatul (3), se introduce un nou alineat, alineatul (4) cu următorul cuprins:

" (4) în cadrul Programului "Start-up Nation - România" se poate acorda, la solicitarea beneficiarului, un avans de până la 30% din suma totală aprobată în condițiile stabilite prin schema de ajutor de minimis prevăzută la art. 8".

ANEXA

Criterii privind evaluarea on-line a planului de afaceri

Nr. crt.

Criterii

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...