Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 2716/2018 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.610/2016 privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mijlocii

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 937 din 06 noiembrie 2018.

În vigoare de la 06 noiembrie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 29 alin. (1), art. 30 alin. (3) și (5) și ale art. 342 alin. (1) și (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere Avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice nr. 772.736 din data de 1.11.2018,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. -

Alineatul (1) al articolului 1 din Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.610/2016 privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mijlocii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.034 din 22 decembrie 2016, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(1) Prin prezentul ordin se stabilește competența de administrare a contribuabililor mijlocii deja selectați/actualizați până la data intrării în vigoare a prezentului ordin în sarcina administrațiilor județene ale finanțelor publice, în a căror rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului mijlociu, precum și în sarcina Administrației fiscale pentru contribuabili mijlocii constituite la nivelul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, pentru contribuabilii mijlocii cu domiciliul fiscal în municipiul București."

Art. II. -

În toate ordinele președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală în care se face trimitere/referire la noțiunea de administrațiile pentru contribuabili mijlocii constituite la nivelul regiunii și Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, prin Administrația fiscală pentru contribuabilii mijlocii, această noțiune se înlocuiește cu noțiunea administrațiile județene ale finanțelor publice și Administrația fiscală pentru contribuabili mijlocii constituită la nivelul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București.

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Ionuț Mișa

București, 5 noiembrie 2018.

Nr. 2.716.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...