Ministerul Sănătății - MS

Ordinul nr. 1355/2018 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.202/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea comisiilor și subcomisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 noiembrie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Văzând Referatul de aprobare nr. SP 12.506 din 25.10.2018 al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății,

având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) și art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. I. -

Ordinul ministrului sănătății nr. 1.202/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea comisiilor și subcomisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 841 din 24 octombrie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 6, litera e) se abrogă.

2. La articolul 7, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

"

e) avizează protocoalele standardizate la nivel național asumate de majoritatea membrilor comisiei de specialitate și le supune aprobării ministrului sănătății."

3. În anexa nr. 1, după punctul 61 se introduc două noi puncte, punctele 62 și 63, cu următorul cuprins:

"

62. Comisia de bioetică

63. Comisia pentru servicii digitale în sănătate".

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății,
Sorina Pintea

București, 25 octombrie 2018.

Nr. 1.355.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...