Parlamentul României

Legea nr. 248/2018 pentru completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 noiembrie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

La anexa din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 6 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare, în tabelul nr. I, după substanța "4,4 DMAR=para-methyl-4-methylaminorex" se introduc următoarele substanțe:

"

MT-45 = 1 -ciclohexil- 4-(1,2-difeniletil)piperazină,

Acriloilfentanil = N-(l-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilacrilamidă".

*

Prezenta lege transpune art. 1 pct. 1 lit. a) din Directiva (UE) 2017/2103 a Parlamentului European și a Consiliului din 15 noiembrie 2017 de modificare a Deciziei-cadru 2004/757/JAI a Consiliului pentru a include noi substanțe psihoactive în definiția termenului "drog" și de abrogare a Deciziei 2005/387/JAI a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 305 din 21 noiembrie 2017.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
CARMEN-ILEANA MIHĂLCESCU
PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 5 noiembrie 2018.

Nr. 248.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...