Revista Romana de Jurisprudenta nr. 1/2018

Soluții de unificare a jurisprudenței în materia insolvenței sau cu impact în materia insolvenței/Solutions to unify the case-law on insolvency or with impact on insolvency
de Nicoleta Țăndăreanu

30 iunie 2018

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Judecător dr. Nicoleta Țăndăreanu*

Abstract

The present article aims to summarise the solutions for the unification of the insolvency case-law or with impact on insolvency, rendered by the High Court of Cassation and Justice in appeals in the interest of the law or in preliminary decisions of some matters of law. The comments on each solution aim at presenting the relevant considerations of the supreme court decision and the applicability of the judgments handed down in the mechanisms for unifying case-law in insolvency proceedings governed by the two applicable normative acts, namely Law no. 85/2006 and Law no. 85/2014. The solutions presentation takes into account their chronological order.

Rezumat

Materialul de față1 își propune să realizeze o sinteză a soluțiilor de unificare a jurisprudenței în materia insolvenței sau cu impact în materia insolvenței, pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție în recursuri în interesul legii sau în sesizările în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Comentariile pe marginea fiecărei soluții își propun să înfățișeze considerentele relevante ale deciziei instanței supreme și aplicabilitatea deciziilor pronunțate în cadrul mecanismelor de unificare a jurisprudenței în procedurile de insolvență reglementate de cele două acte normative aplicabile, și anume Legea nr. 85/2006 și Legea nr. 85/2014. Prezentarea soluțiilor are în vedere ordinea cronologică a acestora.

1. Prin Decizia nr. 5 din 4 aprilie 2011, publicată în M. Of. nr. 350 din 19 mai 2011, Înalta Curte de Casație și Justiție, Completul competent să soluționeze recursul în interesul legii, admite recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și stabilește că: În aplicarea dispozițiilor art. 11 alin. (1) și art. 12 din Legea nr. 85/2006 coroborate cu dispozițiile art. 312 alin. (2) - (4) C. pr. civ, curtea de apel, învestită cu soluționarea recursului declarat împotriva hotărârii judecătorului-sindic prin care s-a respins cererea de deschidere a procedurii insolvenței, admițând recursul, va casa hotărârea și va trimite cauza judecătorului-sindic pentru deschiderea procedurii insolvenței.

Considerente relevante ale deciziei:

• Soluția pe care instanța de recurs o poate pronunța în situația admiterii recursului împotriva hotărârii de respingere a cererii de deschidere a procedurii, care implică trimiterea față de specificul procedurii de a fi prin lege succesivă, este soluția de casare.

• Prevederile art. 312 alin. (2) - (4) C. pr. civ. 1864 se aplică circumstanțiat, în măsura compatibilității lor cu specificul procedurii insolvenței de a fi etapizată legal și succesiv.

• Atribuțiile pe care legea le prevede pentru fiecare dintre participanții la procedura insolvenței sunt de competență exclusivă, ele neputând fi îndeplinite de un alt participant la procedură.

• Deschiderea procedurii generale a insolvenței este de atributul și în competența exclusivă a judecătorului-sindic, conform art. 11 alin. (1) lit. a) din Legea insolvenței, iar hotărârea de deschidere a procedurii cuprinde dispoziții și comunicări realizabile în termene legale scurte, are un caracter unitar și nu poate fi partajată între instanța de recurs și judecătorul-sindic, altfel nefiind nici în litera și nici în spiritul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.

Aplicabilitatea deciziei în procedurile reglementate de Legea nr. 85/2014:

Legiuitorul a pus de acord dispozițiile Legii insolvenței cu decizia instanței supreme. Potrivit art. 43 alin. (7) din Legea nr. 85/2014, curtea de apel învestită cu soluționarea apelului declarat împotriva hotărârii judecătorului-sindic prin care s-a respins cererea de deschidere a procedurii insolvenței, admițând apelul, va anula hotărârea și va trimite cauza judecătorului-sindic, pentru deschiderea procedurii insolvenței.

2. Prin Decizia nr. 6 din 14 mai 2012, publicată în M. Of. nr. 411 din 20 iunie 2012, Înalta Curte de Casație și Justiție, Completul competent să soluționeze recursul în interesul legii, admite recursurile în interesul legii declarate de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și de Colegiul de conducere al Curții de Apel Suceava și stabilește că: În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 142 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, raportat la art. 136 alin. (6) din Codul de procedură fiscală, executarea hotărârilor judecătorești de atragere a răspunderii membrilor organelor de conducere sau de supraveghere în condițiile art. 138 din Legea nr. 85/2006 se va efectua, în cazul concursului dintre creditorii fiscali și ceilalți creditori ai debitorului, potrivit Codului de procedură fiscală.

Considerente relevante ale deciziei:

• Art. 136 alin. (6) din O.G. nr. 92/20032 instituie o normă derogatorie de la dispozițiile art. 142 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, derogare determinată de obiectul executării silite, respectiv încasarea creanțelor fiscale ce constituie surse la bugetul de stat, astfel că, în situația în care s-a dispus atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere, în conformitate cu dispozițiile cap. IV din Legea nr. 85/2006, și pentru creanțele fiscale, executarea silită se efectuează de organul de executare în condițiile instituite de Codul de procedură fiscală.

• Competența de punere în executare a hotărârii judecătorului-sindic, vizând atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere sau de supraveghere din cadrul societății supuse procedurii reglementate de Legea nr. 85/2006, aparține organelor fiscale de executare numai în situația în care în pasivul debitorului în insolvență se află și creanța fiscală.

• Derogarea se extinde asupra tuturor categoriilor de creditori. Dispozițiileart. 139 alin. (9) din O.G. nr. 92/2003 reglementează concursul de executări silite, organele de executare fiscale fiind competente să continue procedura de executare, indiferent de momentul în care a început executarea silită de drept comun.

Aplicabilitatea deciziei în procedurile reglementate de Legea nr. 85/2014:

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...