Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar

Ordinul nr. 166/2018 pentru aprobarea Normelor privind efectuarea inspecțiilor la auditorii financiari și firmele de audit care desfășoară activități de audit statutar

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 922 din 01 noiembrie 2018.

În vigoare de la 01 noiembrie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 77 alin. (2) și (3) din Legea nr. 162/2017,

în temeiul prevederilor art. 35 alin. (9), art. 51, 74 și art. 75 alin. (1) lit. d), e) și j) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative,

președintele Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Normele privind efectuarea inspecțiilor la auditorii financiari și firmele de audit care desfășoară activități de audit statutar, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice alte norme emise anterior având același obiect își încetează aplicabilitatea.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar,
Cristiana Doina Tudor

București, 16 octombrie 2018.

Nr. 166.

ANEXĂ

NORME
privind efectuarea inspecțiilor la auditorii financiari și firmele de audit care desfășoară activități de audit statutar

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...