Guvernul României

Hotărârea nr. 826/2018 privind modificarea datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției și transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Justiției în administrarea curților de apel și a tribunalelor

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 octombrie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 867 și 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum și al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se actualizează datele de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției, conform anexei nr. 1.

Art. 2. -

Se aprobă transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Justiției în administrarea curților de apel și a tribunalelor, conform anexei nr. 2.

Art. 3. -

Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 2 se face pe bază de protocoale încheiate între părțile interesate, în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. -

Ministerul Justiției își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:
Ministrul justiției,
Tudorel Toader
Ministrul finanțelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici

București, 24 octombrie 2018.

Nr. 826.

ANEXA Nr. 1

ACTUALIZAREA DATELOR DE IDENTIFICARE
ale imobilelor aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției

Elementele de identificare Administratorul de la care se transmite imobilul
Nr. crt. Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea Descrierea tehnică Adresa
1 36697 8.29.09 Judecătoria Câmpulung Muscel D + P + 1E + M
Sc = 903 mp
Sd = 3.612 mp
Steren = 1.200 mp
CF nr. 85845
România, județul Argeș, municipiul Câmpulung, str. Emilian Paveliu nr. 2 Ministerul Justiției/ C.U.I. 4265841
2 36698 8.29.09 Judecătoria Curtea de Argeș S + P + 1E
Sc = 432 mp
Sd = 1.087 mp
S + P + 2E
Sc = 109 mp
Su = 421 mp
Steren = 1.175 mp
CF nr. 87138
România, județul Argeș, municipiul Curtea de Argeș, str. Negru Vodă nr. 83 Ministerul Justiției/ C.U.I. 4265841
3 36699 8.29.09 Judecătoria Costești P
Sc = 614 mp
Sd = 614 mp
Steren = 1.985 mp
CF nr. 80848
România, județul Argeș, orașul Costești, Str. Victoriei nr. 44 Ministerul Justiției/ C.U.I. 4265841
4 34990 8.29.09 Judecătoria Odorheiu Secuiesc D + P + 1E
Sc = 1.272 mp
Sd = 3.410 mp
Steren = 1.504 mp
CF nr. 53602
România, județul Harghita, municipiul Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gabor nr. 1 Ministerul Justiției/ C.U.I. 4265841
5 34991 8.29.09 Judecătoria Gheorgheni P + 1E
Sc = 1.102 mp
Sd = 2.182 mp
Steren = 2.737 mp
CF nr. 56363
România, județul Harghita, municipiul Gheorgheni, str. Kossuth nr. 4 Ministerul Justiției/ C.U.I. 4265841
6 100488 8.29.09 Judecătoria Toplița P+2E
Sc = 452 mp
Sd = 1.009 mp
CF nr. 52417-C1
România, județul Harghita, municipiul Toplița, str. Nicolae Bălcescu nr. 48 Ministerul Justiției/ C.U.I. 4265841
7 39291 8.29.09 Judecătoria Râmnicu Sărat P + 1E
Sc = 614 mp
Sd = 1.197 mp
P
Sc = 51 mp
Sd = 51 mp
P
Sc = 54 mp
Sd = 54 mp
P
Sc = 211 mp
Sd = 211 mp
P
Sc = 316 mp
Sd = 316 mp
Steren = 3.944 mp
CF nr. 33422
România, județul Buzău, municipiul Râmnicu Sărat, str. Gheorghiță Lupescu nr. 7 Ministerul Justiției/ C.U.I. 4265841
8 39292 8.29.09 Judecătoria Pogoanele P + 1E
Sc = 490 mp
Sd = 938 mp
P
Sc = 76 mp
Sd = 76 mp
P
Sc = 98 mp
Sd = 98 mp
Steren = 3.667 mp
CF nr. 20599
România, județul Buzău, orașul Pogoanele, Str. Unirii nr. 51 Ministerul Justiției/ C.U.I. 4265841
9 27314 8.29.09 Tribunalul Arad Judecătoria Arad S + P + 1E + 2Ep + 3Ep + Mp
Sc = 4.468 mp
Sd = 16.597 mp
Steren = 5.777 mp
CF nr. 319946
România, județul Arad, municipiul Arad, bd. General Vasile Milea nr. 2 Ministerul Justiției/ C.U.I. 4265841
10 156242 8.29.09 Judecătoria Roșiori de Vede - Extindere Dp + P + 1Ep + 2Ep
Sc = 431 mp
Sd = 1.514 mp
CF nr. 23886
România, județul Teleorman, municipiul Roșiori de Vede, str. Mărășești nr. 52 Ministerul Justiției/ C.U.I. 4265841
11 156240 8.29.09 Teren - Palatul de Justiție Neamț Steren = 8.579 mp
CF nr. 64693
România, județul Neamț, municipiul Piatra-Neamț, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 68/C Ministerul Justiției/ C.U.I. 4265841
12 156243 8.29.09 Tribunalul Vaslui D + P + 4E
Sc = 1.934 mp
Sd = 6.717 mp
CF 75103 - C1
CF 75103 - C2
România, județul Vaslui, municipiul Vaslui, str. Ștefan cel Mare nr. 54 Ministerul Justiției/ C.U.I. 4265841
13 59296 8.29.09 Judecătoria Vaslui S + P + 1E
Sc = 923 mp
Sd = 1.904 mp
Steren = 1.682 mp
CF 74524
CF 74524-C1
România, județul Vaslui, municipiul Vaslui, str. Ing. Badea Romeo nr. 13 Ministerul Justiției/ C.U.I. 4265841
14 40035 8.29.06 Judecătoria Iași S + P + 6E
Sc = 1.206 mp
Sd = 6.600 mp
CF nr. 153428-C1
România, județul Iași, municipiul Iași, str. A. Panu nr. 25 Ministerul Justiției/ C.U.I. 4265841

ANEXA Nr. 2

TRANSMITEREA IMOBILELOR
din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Justiției în administrarea curților de apel și a tribunalelor

Elementele de identificare Administratorul de la care se transmite imobilul Administratorul la care se transmite imobilul
Nr. crt. Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea Descrierea tehnică Adresa Valoarea de inventar
1 36697 8.29.09 Judecătoria Câmpulung Muscel D + P + 1E + M
Sc = 903 mp
Sd = 3.612 mp
Steren = 1.200 mp
CF nr. 85845
România, județul Argeș, municipiul Câmpulung, str. Emilian Paveliu nr. 2 1.804.117,00 Ministerul Justiției/ C.U.I. 4265841 Tribunalul Argeș/ C.U.I. 4318083
2 36698 8.29.09 Judecătoria Curtea de Argeș S + P + 1E
Sc = 432 mp
Sd = 1.087 mp
S + P + 2E
Sc = 109 mp
Su = 421 mp
Steren = 1.175 mp
CF nr. 87138
România, județul Argeș, municipiul Curtea de Argeș, str. Negru Vodă nr. 83 1.111.618,00 Ministerul Justiției/ C.U.I. 4265841 Tribunalul Argeș/ C.U.I. 4318083
3 36699 8.29.09 Judecătoria Costești P
Sc = 614 mp
Sd = 614 mp
Steren = 1.985 mp
CF nr. 80848
România, județul Argeș, orașul Costești, Str. Victoriei nr. 44 959.448,00 Ministerul Justiției/ C.U.I. 4265841 Tribunalul Argeș/ C.U.I. 4318083
4 34990 8.29.09 Judecătoria Odorheiu Secuiesc D + P + 1E
Sc = 1.272 mp
Sd = 3.410 mp
Steren = 1.504 mp
CF nr. 53602
România, județul Harghita, municipiul Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gabor nr. 1 6.923.000,00 Ministerul Justiției/ C.U.I. 4265841 Tribunalul Harghita/ C.U.I. 4245542
5 34991 8.29.09 Judecătoria Gheorgheni P + 1E
Sc = 1.102 mp
Sd = 2.182 mp
Steren = 2.737 mp
CF nr. 56363
România, județul Harghita, municipiul Gheorgheni, str. Kossuth nr. 4 4.514.000,00 Ministerul Justiției/ C.U.I. 4265841 Tribunalul Harghita/ C.U.I. 4245542
6 100488 8.29.09 Judecătoria Toplița P + 2E
Sc = 452 mp
Sd = 1.009 mp
CF nr. 52417-C1
România, județul Harghita, municipiul Toplița, str. Nicolae Bălcescu nr. 48 1.438.000,00 Ministerul Justiției/ C.U.I. 4265841 Tribunalul Harghita/ C.U.I. 4245542
7 39291 8.29.09 Judecătoria Râmnicu Sărat P + 1E
Sc = 614 mp
Sd = 1.197 mp
P
Sc = 51 mp
Sd = 51 mp
P
Sc = 54 mp
Sd = 54 mp
P
Sc = 211 mp
Sd = 211 mp
P
Sc = 316 mp
Sd = 316 mp
Steren = 3.944 mp
CF nr. 33422
România, județul Buzău, municipiul Râmnicu Sărat, str. Gheorghiță Lupescu nr. 7 3.132.992,58 Ministerul Justiției/ C.U.I. 4265841 Tribunalul Buzău/ C.U.I. 4646960
8 39292 8.29.09 Judecătoria Pogoanele P + 1E
Sc = 490 mp
Sd = 938 mp
P
Sc = 76 mp
Sd = 76 mp
P
Sc = 98 mp
Sd = 98 mp
Steren = 3.667 mp
CF nr. 20599
România, județul Buzău, orașul Pogoanele, Str. Unirii nr. 51 1.691.417,00 Ministerul Justiției/ C.U.I. 4265841 Tribunalul Buzău/ C.U.I. 4646960
9 27314 8.29.09 Tribunalul Arad Judecătoria Arad S + P + 1E + 2Ep + 3Ep + Mp
Sc = 4.468 mp
Sd = 16.597 mp
Steren = 5.777 mp
CF nr. 319946
România, județul Arad, municipiul Arad, bd. General Vasile Milea nr. 2 19.428.200,00 Ministerul Justiției/ C.U.I. 4265841 Tribunalul Arad/ C.U.I. 3519798
10 156242 8.29.09 Judecătoria Roșiori de Vede - Extindere Dp + P + 1Ep + 2Ep
Sc = 431 mp
Sd = 1.514 mp
CF nr. 23886
România, județul Teleorman, municipiul Roșiori de Vede, str. Mărășești nr. 52 3.550.710,00 Ministerul Justiției/ C.U.I. 4265841 Tribunalul Teleorman/ C.U.I. 4469078
11 156240 8.29.09 Teren - Palatul de Justiție Neamț Steren = 8.579 mp
CF nr. 64693
România, județul Neamț, municipiul Piatra-Neamț, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 68/C 1.077.955,00 Ministerul Justiției/ C.U.I. 4265841 Tribunalul Neamț/ C.U.I. 4145454
12 156243 8.29.09 Tribunalul Vaslui D + P + 4E
Sc = 1.934 mp
Sd = 6.717 mp
CF 75103 - C1
CF 75103 - C2
România, județul Vaslui, municipiul Vaslui, str. Ștefan cel Mare nr. 54 15.264.400,00 Ministerul Justiției/ C.U.I. 4265841 Tribunalul Vaslui/ C.U.I. 7072330
13 59296 8.29.09 Judecătoria Vaslui S + P + 1E
Sc = 923 mp
Sd = 1.904 mp
Steren = 1.682 mp
CF 74524
CF 74524-C1
România, județul Vaslui, municipiul Vaslui, str. Ing. Badea Romeo nr. 13 5.099.034,00 Ministerul Justiției/ C.U.I. 4265841 Tribunalul Vaslui/ C.U.I. 7072330
14 40035 8.29.06 Judecătoria Iași S + P + 6E
Sc = 1.206 mp
Sd = 6.600 mp
CF nr. 153428-C1
România, județul Iași, municipiul Iași, str. A. Panu nr. 25 17.037.250 Ministerul Justiției/ C.U.I. 4265841 Tribunalul Iași/ C.U.I. 4981212
15 164124 8.29.09 Sediu Judecătoria Drăgășani P + 1E
Sc = 622 mp
Sd = 1.244 mp
Steren = 1.114 mp
CF nr. 38256
România, județul Vâlcea, municipiul Drăgășani, str. Tudor Vladimirescu nr. 392B 1.330.895,06 Ministerul Justiției/ C.U.I. 4265841 Tribunalul Vâlcea/ C.U.I. 2540767
16 163627 8.29.09 Teren pentru construire sediu Judecătoria Suceava Steren = 6.600 mp
CF nr. 45061
România, județul Suceava, municipiul Suceava, bd. George Enescu 834.810,00 Ministerul Justiției/ C.U.I. 4265841 Tribunalul Suceava/ C.U.I. 4244415
17 39081 8.29.09 Palatul de Justiție din Cluj - sediu pentru: Curtea de Apel Cluj-Napoca Tribunalul Cluj + Tribunalul comercial Judecătoria Cluj-Napoca Parchetele de pe lângă instanțele clujene Secția exterioară a Penitenciarului Gherla Ds + P + 2E + M
Sc = 7.405 mp
Sd = 21.551 mp
Steren = 11.473 mp
CF nr. 268031
România, județul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 2-4 49.392.434,33 Ministerul Justiției/ C.U.I. 4265841 Curtea de Apel Cluj/ C.U.I. 17705260
18 164122 8.29.09 Teren pentru construire sediu Curtea de Apel Craiova și Judecătoria Craiova Steren = 7.920 mp
CF nr. 224499
România, județul Dolj, municipiul Craiova, bd. Decebal nr. 91 B 4.083.672,00 Ministerul Justiției/ C.U.I. 4265841 Curtea de Apel Craiova/ C.U.I. 17015316
Valoare totală 138.673.952,97

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...