Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 3439/2018 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.286/2018 privind aprobarea modelului Convenției privind implementarea Programului "INVESTEȘTE ÎN TINE" și a modelului Convenției de garantare

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 octombrie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. I. -

Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.286/2018 privind aprobarea modelului Convenției privind implementarea Programului "INVESTEȘTE ÎN TINE" și a modelului Convenției de garantare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 858 din 9 octombrie 2018, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3.1, litera d) va avea următorul cuprins:

"

d) prezintă adeverință eliberată de instituția de învățământ sau de entitatea la care beneficiarul efectuează cursuri de specializare sau reconversie și/sau specializare profesională, din care să rezulte că beneficiarul este cuprins în sistemul de învățământ sau efectuează cursuri de specializare sau reconversie și/sau specializare profesională, autorizate de către Ministerul Educației Naționale și, după caz, de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale, precum și perioada de desfășurare a acestora;".

2. La articolul 6.1 punctul 1, litera d) va avea următorul cuprins:

"

d) adeverință - documentul prevăzut la art. 3.1 lit. d), emisă cu cel mult 10 zile înainte de data solicitării finanțării;".

3. Anexa nr. 2 "Adeverință" se abrogă.

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici

București, 29 octombrie 2018.

Nr. 3.439.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...