Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Amendamentele convenite între Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor Publice, și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la București la 30 mai 2018, 14 iunie 2018 și 26 iunie 2018, la Acordul de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistență socială) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 8 iulie 2011

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 octombrie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Biroul Băncii Mondiale,
România
Banca Internațională pentru
Reconstrucție și Dezvoltare
Asociația de Dezvoltare
Internațională
Clădirea UTI
Str. Vasile Lascăr
Sector 2, 020492
București, România
Tel. 021 201 03 11
Fax 021 201 03 38

Domnului Eugen Orlando Teodorovici,

ministrul finanțelor publice

Ministerul Finanțelor Publice

București, România

30 mai 2018

Stimate domnule ministru,

Ref. Proiectul privind modernizarea sistemului de asistență socială
Împrumut BIRD nr. 8056 - RO
Anularea soldului netras și închiderea contului împrumutului

Ne referim la Acordul de împrumut dintre România ("Împrumutatul") și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare ("Banca"), destinat proiectului la care se face referire mai sus, din data de 8 iulie 2011.

După cum cunoașteți, data-limită de tragere a sumelor împrumutului a fost 31 decembrie 2017, data finală de transmitere a cererilor de tragere a fost 30 aprilie 2018, iar data de procesare de către BIRD a ultimei trageri în cadrul împrumutului a fost 15 mai 2018. În acest context, conform secțiunii 7.03 din Condițiile generale, Banca anulează prin prezenta, începând cu data de 15 mai 2018, soldul netras din contul împrumutului, în valoare de 64.141.120,06 EUR. La aceeași dată a fost închis și contul împrumutului.

Am aprecia confirmarea primirii acestei scrisori.

Cu stimă,
Tatiana Proskuryakova,
manager de țară,
Biroul Băncii Mondiale din România
România
Ministerul Finanțelor Publice
Cabinet secretar de stat
Bd. Libertății nr. 16, București, România
Tel. 4021 319.97.49
Fax 4021 312.16.30

14 iunie 2018

Ref. Proiectul privind modernizarea sistemului de asistență socială
Împrumut nr. 8056 - RO
Închiderea contului împrumutului

Stimată doamnă Proskuryakova,

Confirmăm cu mulțumiri primirea scrisorii dumneavoastră din 30 mai 2018 referitoare la închiderea contului împrumutului menționat mai sus și anularea soldului netras de 64.141.120,06 EUR din acest împrumut.

Pe cale de consecință, vă adresăm rugămintea de a ne sprijini în obținerea tabelului privind tragerea sumelor împrumutului și a tabelului privind indicatorii pe baza cărora se efectuează tragerile, prevăzute în secțiunea IV.A și, respectiv, secțiunea IV. B.2 (a) din anexa 2 la Acordul de împrumut, actualizate în mod corespunzător pentru a reflecta alocarea finală a sumei împrumutului pe categorii de cheltuieli și pe indicatori.

Mulțumindu-vă încă o dată pentru colaborarea deosebită, așteptăm primirea răspunsului
dumneavoastră prompt.

Cu stimă,
Attila Gyorgy,
secretar de stat
Biroul Băncii Mondiale,
România
Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare
Asociația de Dezvoltare Internațională
Clădirea UTI
Str. Vasile Lascăr
Sector 2, 020492
București, România
Tel. 021 201 03 11
Fax 021 201 03 38

Domnului Attila Gyorgy,

secretar de stat

Ministerul Finanțelor Publice

București, România

26 iunie 2018

Stimate domnule Gyorgy,

Ref. Proiectul privind modernizarea sistemului de asistență socială
Împrumut BIRD nr. 8056 - RO
Închiderea contului împrumutului

Prin prezenta dorim să vă transmitem informațiile solicitate prin scrisoarea din 14 iunie 2018 referitoare la închiderea contului împrumutului destinat proiectului privind modernizarea sistemului de asistență socială.

În acest context, vă remitem anexat: i) tabelul privind tragerea sumelor împrumutului din secțiunea IV.A a anexei nr. 2 la Acordul de împrumut și iii) tabelul privind indicatorii pe baza cărora se efectuează tragerile din secțiunea IV.B.2 (a) din anexa nr. 2 la Acordul de împrumut.

Așteptăm să continuăm cooperarea noastră fructuoasă.

Cu stimă,
Tatiana Proskuryakova,
manager de țară,
Biroul Băncii Mondiale din România

Tabelul privind tragerea sumelor împrumutului

Împrumut BIRD 80560 (FSL)

Stadiu: tras în totalitate

Țară: România

Proiect: P121673 - Proiectul privind modernizarea sistemului de asistență socială

Prezentare categorii

Valuta în care a fost contractat împrumutul

Sume exprimate în EUR

IDT - Indicatori pe baza cărora se efectuează tragerile - îndepliniți

Categorie Denumire categorie Suma din împrumut alocată (exprimată în EUR) Procentul din cheltuieli finanțat
Total 370.858.879,94
(1) Plăți în cadrul PCE 370.000.000 Suma până la limita tragerii prevăzută în tabelul de la paragraful B.2(a) al acestei secțiuni
(2) Bunuri, servicii, altele decât cele de consultanță, servicii de consultanță, inclusiv audit, instruire și costuri operaționale 858.879,94 100%

Conform celui de-al treilea amendament la Acordul de împrumut

EUR
IDT - Indicatori pe baza cărora se efectuează tragerile Limita tragerii Îndeplinit Suma trasă
1 25.000.000 Da 25.000.000
2 25.000.000 Da 25.000.000
3 25.000.000 Nu 0
4 25.000.000 Da 25.000.000
5 25.000.000 Da 25.000.000
6.a 10.000.000 Nu 0
6.b 15.000.000 Nu 0
7.a 10.000.000 Da 10.000.000
7.b 15.000.000 Nu 0
8 25.000.000 Da 25.000.000
9 12.000.000 Nu 0
10.a 10.000.000 Da 10.000.000
10.b 15.000.000 Nu 0
11. a 15.000.000 Da 15.000.000
11.b 10.000.000 Da 10.000.000
12 25.000.000 Nu 0
13 25.000.000 Da 25.000.000
14 25.000.000 Da 25.000.000
15 25.000.000 Da 25.000.000
16 25.000.000 Da 25.000.000
17.a 5.000.000 Da 5.000.000
17.b 10.000.000 Da 10.000.000
17.c 10.000.000 Da 10.000.000
18 50.000.000 Da 50.000.000
19 25.000.000 Da 25.000.000
Total 487.000.000 370.000.000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...