Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar

Ordinul nr. 150/2018 pentru aprobarea Normelor privind instruirea teoretică și stagiul de pregătire practică în activitatea de audit financiar

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 octombrie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 77 alin. (2) și (3) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative,

în temeiul prevederilor art. 5, 7, 11 și art. 75 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 162/2017,

președintele Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Normele privind instruirea teoretică și stagiul de pregătire practică în activitatea de audit financiar, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice alte norme emise anterior având același obiect își încetează aplicabilitatea.

Președintele Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar,
Cristiana Doina Tudor

București, 4 octombrie 2018.

Nr. 150.

ANEXĂ

NORME
privind instruirea teoretică și stagiul de pregătire practică în activitatea de audit financiar

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...