Guvernul României

Hotărârea nr. 828/2018 privind stabilirea nivelului stocurilor minime și aprobarea modului de calcul al stocurilor de urgență pentru țiței și/sau produse petroliere a căror constituire revine titularilor obligațiilor de stocare în vederea menținerii acestora în anul 2019

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 octombrie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 85/2018 privind constituirea și menținerea unor rezerve minime de țiței și/sau produse petroliere,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Stocurile minime de țiței și/sau produse petroliere se constituie exclusiv sub formă de stocuri de urgență, cel mai târziu la data de 1 ianuarie 2019.

Art. 2. -

Nivelul stocurilor de urgență care trebuie constituit și menținut în conformitate cu dispozițiile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 85/2018 privind constituirea și menținerea unor rezerve minime de țiței și/sau produse petroliere este de 1.386.187 tone echivalent petrol.

Art. 3. -

Nominalizarea operatorilor economici care au obligația constituirii și menținerii stocurilor de urgență este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 4. -

Defalcarea nivelului stocurilor de urgență pentru fiecare operator economic stabilit în condițiile art. 4 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 85/2018 este prevăzută în anexa nr. 2 și respectă ponderea minimă de o treime produse petroliere și de maximum două treimi țiței.

Art. 5. -

Modul de transpunere a obligațiilor de constituire și menținere a stocurilor de țiței și/sau produse petroliere de către operatorii economici nominalizați în anexa nr. 1 este prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 6. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:
Ministrul energiei,
Anton Anton
Ministrul afacerilor externe,
Teodor-Viorel Meleșcanu
Ministrul delegat pentru afaceri europene,
Victor Negrescu

București, 24 octombrie 2018.

Nr. 828.

ANEXA Nr. 1

Nominalizarea operatorilor economici care au obligația constituirii și menținerii stocurilor de urgență în anul 2019

Nr. crt. Societatea comercială
1. S.C. OMV PETROM - S.A. CUI: RO 1590082
2. S.C. ROMPETROL RAFINARE - S.A. CUI: RO 1860712
3. S.C. PETROTEL - LUKOIL - S.A. CUI: RO 1350659
4. S.C. OSCAR DOWN STREAM - S.R.L. CUI: RO 13991630
5. S.C. MOL ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS - S.R.L. CUI: RO 7745470
6. S.C. SOCAR PETROLEUM CUI: RO 12546600
7. ETC OIL TRADE - S.R.L. CUI: RO 30999375
8. DS TOFAN - S.R.L. CUI: RO 1642084
9. JETFLY HUB - S.R.L. CUI: RO 30237174
10. EUROPETROL DISTRIBUTION - S.R.L. CUI: RO 35336896
11. EUROGENETIC - S.R.L. CUI: RO 6218633
12. KASANDRA IMPEX - S.R.L. CUI: RO 8925703
13. S.C. AVIAROM - S.A. CUI: RO 6789745
14. CBS OIL TRADING - S.R.L. CUI: RO 29353817

ANEXA Nr. 2

Defalcarea nivelului stocurilor de urgență pe operatori economici

Nr. crt. Societatea comercială Obligație de stocare
(tep)
1. S.C. OMV PETROM - S.A. CUI: RO 1590082 502.454
2. S.C. ROMPETROL RAFINARE - S.A. CUI: RO 1860712 425.656
3. S.C. PETROTEL - LUKOIL - S.A. CUI: RO 1350659 210.480
4. S.C. OSCAR DOWN STREAM - S.R.L. CUI: RO 13991630 133.227
5. S.C. MOL ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS - S.R.L. CUI: RO 7745470 107.537
6. S.C. SOCAR PETROLEUM CUI: RO 12546600 394
7. ETC OIL TRADE - S.R.L. CUI: RO 30999375 671
8. DS TOFAN - S.R.L. CUI: RO 1642084 670
9. JETFLY HUB - S.R.L. CUI: RO 30237174 769
10. EUROPETROL DISTRIBUTION - S.R.L. CUI: RO 35336896 3.842
11. EUROGENETIC - S.R.L. CUI: RO 6218633 125
12. KASANDRA IMPEX - S.R.L. CUI: RO 8925703 113
13. S.C. AVIAROM - S.A. CUI: RO 6789745 116
14. CBS OIL TRADING - S.R.L. CUI: RO 29353817 134

ANEXA Nr. 3

Modul de transpunere a obligațiilor de constituire și menținere a stocurilor de țiței și/sau produse petroliere

I. Stabilirea consumului intern

Acest indicator se determină pe baza indicatorului statistic "livrări interne brute observate" furnizat de către Institutul Național de Statistică, pentru produsele petroliere vizate, aferente anului precedent.

Pentru determinarea într-o manieră unitară a acestui indicator se utilizează exprimarea sa în tone echivalent petrol (tep), după următoarea formulă:

Consumul intern = Suma livrărilor interne brute observate de produse petroliere x 1,2

II. Determinarea stocului de urgență calculat (pentru 61 de zile de consum), exprimat în tep

Acest indicator se calculează după formula:

Stoc de urgență calculat = (Consum intern primele 90 de zile/2016 + Consum intern ultimele 275 de zile/2017) / 365 * 61

III. Determinarea structurii sortimentale a stocului de urgență calculat, exprimată în tep

Stocul de urgență trebuie să fie constituit din cel puțin 1/3 produse petroliere și cel mult 2/3 țiței.

Astfel, stocul de urgență are următoarea structură de bază:

Stoc minim de urgență de produse petroliere calculat = Stoc de urgență calculat * 1/3;
Stoc maxim de urgență de țiței calculat = Stoc de urgență calculat * 2/3.

IV. Determinarea stocului de urgență calculat care îi revine fiecărui operator, exprimat în tep

Stoc de urgență calculat operator = [(suma livrărilor interne de produse petroliere introduse pe piață de operatorul economic în anul precedent, exprimate în tone fizice și raportate către autoritatea competentă) / 365 * 61]*coeficient de corelare*1,2

Coeficient de corelare = raport între valoarea sumei consumului intern din primele 90 de zile/2016 și a consumului intern din ultimele 275 de zile/2017 și valoarea livrărilor interne brute determinată de autoritatea competentă pe baza raportărilor operatorilor economici nominalizați în anexa nr. 2, în sarcina cărora s-a stabilit obligația de constituire a stocurilor de urgență în baza Legii nr. 85/2018 = 0,983

V. Determinarea stocurilor fizice de urgență (exprimate în tone fizice), care trebuie realizate efectiv, aferente stocului de urgență calculat operator

Structura sortimentală a stocurilor fizice de urgență se poate compune din benzină, motorină, kerosen, păcură, țiței și poate fi stabilită de fiecare operator cu respectarea ponderii de minimum 1/3 produse petroliere și de maximum 2/3 țiței.

V.1. Determinarea limitei maxime a stocului de țiței aferente unui operator economic în totalul stocului fizic de urgență care îi revine

Stoc maxim de țiței = (Stoc de urgență calculat operator * 2/3) / 0,86

V.2. Determinarea limitei minime a stocului fizic de produse petroliere aferente unui operator economic în totalul stocului de urgență care îi revine

Stoc minim produse petroliere =[(Stoc de urgență calculat operator * 1/3) / 1,2] / 0,9

V.3. Determinarea stocului fizic de urgență aferent unui operator economic constituit exclusiv din produse petroliere

Stoc produse petroliere = (Stoc de urgență calculat operator/1,2) / 0,9

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...