Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

Ordinul nr. 1430/2018 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Spineni din județul Iași, în proprietatea acestei organizații

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 octombrie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 293.288/2018 al Direcției îmbunătățiri funciare și fond funciar,

în baza prevederilor art. 27 alin. (1) și (4) din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă transmiterea unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Spineni din județul Iași, în proprietatea acestei organizații, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, sub condițiile rezolutorii prevăzute de art. 27 alin. (1) din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. -

Predarea-primirea bunurilor din infrastructura secundară de irigații, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, se face la starea fizică existentă la momentul solicitării de preluare, pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, în condițiile legii, în care sunt specificate obligațiile prevăzute de Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. -

Patrimoniul Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare se diminuează cu valoarea de inventar a bunurilor transmise potrivit art. 1, răspunderea pentru exactitatea, realitatea și corectitudinea datelor aferente bunurilor ce fac obiectul prezentului ordin aparținând acestei entități.

Art. 4. -

Prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, la propunerea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, se aprobă retragerea dreptului de proprietate asupra infrastructurii de îmbunătățiri funciare preluate de către organizația utilizatorilor de apă pentru irigații prevăzută la art. 1, în termen de 30 de zile de la data constatării nerespectării de către această organizație a obligațiilor prevăzute la art. 27 alin. (1), prin aplicarea dispozițiilor art. 293 din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Petre Daea

București, 25 octombrie 2018.

Nr. 1.430.

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE
ale bunurilor din infrastructura secundară de irigații, aflate în domeniul privat al statului și în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, care se transmit în proprietatea Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Spineni din județul Iași

Nr. crt. Codul de clasificare și nr. MFP alocat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 668/2014 Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Denumirea bunului Descrierea tehnică Adresa imobilului Valoarea de inventar
(lei)
1 9.2.8.12/INVPPS- 6505665-2016 Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare
CIF 29275212
Organizația utilizatorilor de apă pentru irigații Spineni
Sediul: comuna Andrieșeni, imobil 426, parcela 1CC, construcția C1, județul Iași, înregistrată în Registrul național al organizațiilor de îmbunătățiri funciare cu nr. 599 din 7.09.2018
CIF 39905560
Stație pompare SPP 3A Stație de pompare de punere sub presiune, platformă agregate de pompare, clădire aferentă instalației electrice
Bazin de aspirație SPP 3a din beton cu S = 215 mp
UAT Andrieșeni, județul Iași 7.017,00
2 9.2.8.6/INVPPS- 6505679-2016 Rețea CS plot 3a N. Soloneț Rețea CS plot 3a N. Soloneț - din AZBO cu Dn = 250-400 mm și L = 8.750,00 m
Rețea antene plot 3a N. Soloneț - L = 2.400,00 m din AZBO cu Dn = 250-440 mm, PVC cu L = 4.502,00 m, conductă aduc. - L = 5.450 m
PREMO Dn = 600 mm
UAT Andrieșeni, județul Iași 23.766,00
3 9.1.1.11/INVPPS- 6505681-2016 Teren SPP 3A Suprafața totală = 466,00 mp UAT Andrieșeni, județul Iași 466,00

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...