Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor - ANSVSA

Ordinul nr. 154/2018 privind modificarea anexei la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 21/2018 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condițiile de biosecuritate în exploatațiile comerciale de păsări, precum și condițiile privind mișcarea păsărilor vii și a subproduselor provenite de la acestea

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 octombrie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Văzând Referatul de aprobare nr. 364 din 7 august 2018, elaborat de Direcția generală sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor, precum și Referatul de aprobare nr. 529 din 23.08.2018, elaborat de Direcția generală sănătatea și bunăstarea animalelor din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,

ținând cont de prevederile art. 63 și ale art. 10 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) și al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. -

Anexa la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 21/2018 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condițiile de biosecuritate în exploatațiile comerciale de păsări, precum și condițiile privind mișcarea păsărilor vii și a subproduselor provenite de la acestea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 21 martie 2018, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 10, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 10. -

(1) Popularea exploatațiilor comerciale de păsări se face cu efective de păsări provenite din exploatații comerciale de păsări autorizate sanitar-veterinar indemne de boli infectocontagioase notificabile, însoțite de documente sanitar-veterinare de transport și de certificate sanitar-veterinar de transport păsări vii."

2. La articolul 10, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

"

(4) Popularea exploatațiilor comerciale de păsări se face după respectarea vidului sanitar-veterinar de minimum 7 zile de la ultima dezinfecție existentă pentru fiecare spațiu de cazare, respectându-se principiul «totul plin - totul gol» pe spațiul de cazare; sunt exceptate exploatațiile comerciale de pui de carne la care se respectă principiul «totul plin - totul gol», în sensul în care se asigură o perioadă de minimum 24 de ore de la ultima dezinfecție efectuată în ultimul spațiu de cazare depopulat, precum și un interval minim de 7 zile de la ultima dezinfecție efectuată în fiecare spațiu de cazare ce urmează a fi repopulat."

3. La articolul 13, alineatul (6) va avea următorul cuprins:

"

(6) Personalul angajat în cadrul exploatației comerciale de păsări este evaluat din punct de vedere medical, conform prevederilor legislației în vigoare din domeniul medicinei muncii."

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
Geronimo Răducu Brănescu

București, 16 octombrie 2018.

Nr. 154.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...