Guvernul României

Hotărârea nr. 830/2018 privind preluarea în depozit de către Centrul Național de Management al Apei Grele a cantităților de apă grea constituite ca stoc rezervă de stat

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 octombrie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 2 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 29/2017 pentru înființarea Centrului Național de Management al Apei Grele, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 26/2018,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă preluarea în depozit de către Centrul Național de Management al Apei Grele, titular de autorizație pentru desfășurarea de activități cu materiale de interes nuclear, de la Regia Autonomă pentru Activități Nucleare Drobeta-Turnu Severin, a cantităților de apă grea constituite ca stoc rezervă de stat, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

Art. 2. -

Centrul Național de Management al Apei Grele are obligația de a depozita și a menține calitatea și proprietățile fizico-chimice ale cantității de apă grea preluată în depozit, prevăzută la art. 1, conform parametrilor de calitate deosebiți solicitați prin prescripțiile tehnice ale produsului.

PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:
Ministrul afacerilor interne,
Carmen Daniela Dan
Ministrul energiei,
Anton Anton
Președintele Administrației Naționale
a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale,
Dorin Sandu Voicu
Președintele Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare,
Rodin Traicu

București, 24 octombrie 2018.

Nr. 830.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...