Agenția Națională pentru Resurse Minerale - ANRM

Decizia nr. 25/2018 privind încetarea concesiunii acordate prin Licența nr. 19.978/2017 pentru explorarea resurselor de lignit în perimetrul Valea Măgurica, județul Bihor, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială STONE & ROCK - S.R.L., aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 102/2017 privind aprobarea unor licențe de concesionare pentru explorare

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 octombrie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere:

- art. 34 lit. a) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare;

- Referatul Direcției generale gestionare, evaluare și concesionare resurse/rezerve minerale. Integrare europeană nr. 301.094/3.10.2018 privind verificarea îndeplinirii condițiilor legale și propunerea de aprobare a anulării;

- art. 37 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare,

președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.

Art. 1. -

Concesiunea minieră de explorare a lignitului în perimetrul Valea Măgurica, județul Bihor, convenită prin Licența de concesiune nr. 19.978/2017, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 102/2017 privind aprobarea unor licențe de concesionare pentru explorare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea Comercială STONE & ROCK - S.R.L., în calitate de concesionar, cu sediul în satul Tăuteu, comuna Tăuteu, nr. 200, județul Bihor, cod unic de înregistrare 33342980, înregistrată la oficiul registrului comerțului sub nr. J05/21028/2014, încetează la data publicării prezentei decizii.

Art. 2. -

Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
Gigi Dragomir

București, 11 octombrie 2018.

Nr. 25.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...