Revista de Drept social (Rosetti) nr. 3/2018

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Interpretarea și aplicarea prevederilor art. 3 ind.3 și art. 3 ind.4 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 și ale art. 1 alin. (1), (2) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2016, în sensul de a se stabili dacă, începând cu 1 ianuarie 2017, cuantumul sporurilor și indemnizațiilor legale pentru personalul din învățământ se determină prin raportare la salariul de bază cuvenit în luna decembrie 2016 sau prin raportare la salariul de bază cuvenit în luna ianuarie 2017
de Înalta Curte de Casație și Justiție

19 octombrie 2018

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Cuvinte cheie

• sporuri și alte drepturi

• indemnizație

• completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

• personal plătit din fonduri publice

Instanța Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, decizia nr. 41/2018, M. Of. nr. 819 din 25 septembrie 2018

Jurisprudență

- extras -

ÎNALTA CURTE,

deliberând asupra chestiunii de drept cu care a fost sesizată, constată următoarele:

I. Titularul și obiectul sesizării

1. Prin Încheierea pronunțată în ședință publică la 13 februarie 2018, în Dosarul nr. 1.489/89/2017, Curtea de Apel Iași - Secția litigii de muncă și asigurări sociale a dispus sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, în baza art. 519 din Codul de procedură civilă, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: "În interpretarea și aplicarea prevederilor art. 33 și art. 34 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare, art. 1 alin. (1), (2) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, aprobată prin Legea nr. 152/2017, începând cu 1 ianuarie 2017, cuantumul sporurilor și indemnizațiilor legale pentru personalul din învățământ se determină prin raportare la salariul de bază cuvenit în luna decembrie 2016 sau prin raportare la salariul de bază cuvenit în luna ianuarie 2017 [salariu de bază ce include majorarea prevăzută de art. 34 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015]".

II. Expunerea succintă a procesului în cadrul căruia s-a invocat chestiunea de drept menționată

2. Prin acțiunea înregistrată cu nr. 1.489/89/2017, pe rolul Tribunalului Vaslui, reclamanții, membri de sindicat, au solicitat anularea actelor adiționale emise de unitatea de învățământ pârâtă, emiterea unor noi decizii/acte adiționale de stabilire a drepturilor salariale începând cu data de 1 ianuarie 2017, în care calculul sporurilor și al indemnizațiilor să fie raportat la salariile de bază prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 38/2017 pentru aplicarea prevederilor art. 34 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare (Hotărârea Guvernului nr. 38/2017) și la calcularea și plata diferențelor de drepturi salariale care se cuvin membrilor de sindicat, reprezentând diferența dintre drepturile salariale efectiv încasate și cele cuvenite ca urmare a calculării sporurilor și indemnizațiilor prin raportare la salariul de bază stabilit în luna ianuarie 2017 conform Hotărârii Guvernului nr. 38/2017, începând cu luna ianuarie 2017 și până la data pronunțării sentinței, diferențe actualizate în funcție de coeficientul de inflație până la data efectivă a plății, precum și obligarea la calcularea și plata dobânzii legale aferente diferențelor salariale stabilite conform celor solicitate anterior, începând cu luna ianuarie 2017 și până la data plății efective și integrale a debitului.

3. În motivare, reclamanții au arătat că, începând cu luna ianuarie 2017, salarizarea personalului didactic (de predare, didactic auxiliar, de conducere, de îndrumare și control) din învățământul preuniversitar se realizează în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, aprobată prin Legea nr. 257/2017 (Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/2017), și a Hotărârii Guvernului nr. 38/2017.

4. Au arătat că, deși începând cu data de 1 ianuarie 2017, salariile de bază ale personalului didactic au fost majorate, conform anexei la Hotărârea Guvernului nr. 38/2017, în mod greșit unitatea de învățământ pârâtă a calculat sporurile și celelalte indemnizații ce se cuvin membrilor de sindicat pentru luna ianuarie 2017, în raport cu salariul de bază din luna decembrie 2016 și nu în raport cu salariul de bază aferent lunii ianuarie 2017.

5. Prin Sentința civilă nr. 1.079 din 5 octombrie 2017, Tribunalul Vaslui a admis acțiunea și a dispus anularea actelor adiționale privind stabilirea drepturilor salariale începând cu data de 1 ianuarie 2017 ale personalului didactic de predare și didactic auxiliar. A fost obligată pârâta să emită membrilor de sindicat în numele cărora a fost formulată acțiunea noi acte adiționale cu sporurile cuvenite raportate la salariul de bază din luna ianuarie 2017. A fost obligată pârâta să calculeze și să achite fiecărui membru de sindicat diferențele salariale rezultate, actualizate, precum și dobânda legală penalizatoare aferentă acestor diferențe, începând cu 1 ianuarie 2017 până la data efectivă a plății.

6. Pentru a pronunța această soluție, prima instanță a reținut că reclamanții sunt membrii ai Uniunii Sindicale "Didactica" Vaslui și își desfășoară activitatea în cadrul instituției pârâte.

7. Având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 38/2017, prin actele adiționale încheiate la data de 1 ianuarie 2017 părțile au convenit ca, începând cu luna ianuarie 2017, salariile de bază să se majoreze cu 15%. De asemenea au convenit ca valoarea cuantumului sporurilor și indemnizațiilor în afara salariului de bază să fie la nivelul lunii decembrie 2016.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...