Revista de Drept social (Rosetti) nr. 3/2018

Invocarea efectului direct al Directivei nr. 2003/88/CE anterior modificării art. 145 alin. (2) din Codul muncii într-un litigiu având ca obiect plata indemnizației de concediu
de Curtea de Apel Suceava

19 octombrie 2018

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Cuvinte cheie

• directiva 2003/88/ce

• indemnizație de concediu de odihnă

• legea nr. 188/1999

• codul muncii - art. 145

• legea nr. 188/1999 - art. 117

Instanța Curtea de Apel Suceava, secția a II-a civilă, decizia nr. 124 din 22 februarie 2018

Jurisprudență

După interpretarea prevederilor art. 7 din Directiva nr.2003/88/CE, legiuitorul intern nu a intervenit pentru a pune în concordanță dispozițiile Codului muncii cu interpretarea dată în Cauzele C-350/06 și C-520/06 de către instanța europeană, decât în anul 2015.

Reclamantul era îndreptățit așadar să invoce efectul direct, pe verticală, al Directivei 2003/88/CE, deoarece partea care invocă acest efect este o persoană fizică care își întemeiază cererea pe existența unui drept conferit de prevederea din directivă, aceasta fiind clară, precisă și necondiționată, iar partea împotriva căruia este invocat efectul direct este o instituție a statului, observându-se că prevederile art. 145 alin. (2) din Codul muncii nu fuseseră modificate pentru a asigura o transpunere corespunzătoare a dispozițiilor art. 7 din Directiva 2003/88/CE.

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Botoșani - Secția a II a civilă, de contencios administrativ și fiscal la data de 22.12.2016 sub nr. (...)/2016, reclamantul A. în contradictoriu cu pârâta Agenția Națională de Administrare Fiscală a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunța să se dispună obligarea pârâtei la plata indemnizației pentru concediu de odihnă neefectuat aferent perioadei noiembrie 2013 - mai 2014, actualizată cu rata inflației și dobânda bancară, precum și la plata eventualelor cheltuieli de judecată.

În motivare a arătat că prin decizia nr. (...) 23.09.2013 emisă de pârâtă, a fost eliberat din funcția publică de execuție comisar clasa l, grad profesional superior la Garda Financiară - Secția Județeană B. potrivit prevederilor art. 97, lit. c și art. 99, al. l lit. a din Legea nr. 188/1999, iar începând cu data de 01.10.2013 i-a fost acordat un preaviz de 30 zile calendaristice.

Începând cu luna noiembrie 2013 și până în luna mai 2014 a fost în incapacitate temporară de muncă, indemnizația de boală fiindu-i achitată de către Casa de Asigurări Sociale București, în acest sens fiindu-i eliberată adeverința cu nr.(...)/2015, această perioadă constituind vechime în muncă și fiind valorificată ca atare la calculul pensiei.

Potrivit art. 94, al. l lit. h din Legea nr. 188/1999, raportul de serviciu al unui funcționar public se suspendă de drept atunci când acesta se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă pe o perioadă mai mare de o lună de zile.

Față de cele prezentate anterior rezultă că în realitate raportul său de serviciu a încetat la finele lunii mai 2014.

Pentru a-i fi compensat în bani dreptul la concediul de odihnă cuvenit pentru perioada noiembrie 2013 - mai 2014, s-a adresat în scris pârâtei la data de 30.05.2016 și prin adresa nr. (...)/29.06.2016 i s-a răspuns că nu poate beneficia de indemnizație concediu odihnă pentru perioada menționată.

În opinia lui, încetându-i raportul de serviciu la finele lunii mai 2014 și aflându-se în incapacitate temporară de muncă în perioada noiembrie 2013 - mai 2014, consideră că este îndreptățit la concediu de odihnă și pentru această perioadă, acest drept fiind prevăzut ca atare de statutul funcționarilor publici.

Mai mult arată că art. 7 din Directiva nr. 2003/88/CE a Parlamentului European prevede dreptul la concediu anual plătit al lucrătorului care se află în concediu medical.

Tot la fel Hotărârea Curții Europene de Justiție din 21.01.2009 dispune că un lucrător nu-și pierde dreptul la concediul anual de odihnă plătit pe care nu a putut să și-l exercite pe motiv de boală.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...