Revista de Drept social (Rosetti) nr. 3/2018

Prelucrarea datelor cu caracter personal obținute de angajator prin utilizarea unor sisteme de monitorizare // Processing of personal data obtained by the employer through the use of monitoring systems
de Mircea Dub

19 octombrie 2018

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Cuvinte cheie

• protecția datelor cu caracter personal

• date cu caracter personal

• protection of privacy and personal data

• personal data

Rezumat

Pentru garantarea protecției vieții private și implicit a datelor cu caracter personal, activitățile de supraveghere întreprinse de angajator în legătură cu activitatea salariatului trebuie să fie aduse la cunoștința acestuia din urmă în mod efectiv, anterior realizării lor, de o manieră care să prezinte activitatea de monitorizare și întinderea acesteia, fiind de asemenea necesar ca această ingerință să fie proporțională cu valoarea a cărei ocrotire se urmărește.

In order to guarantee the protection of privacy and personal data, the supervising activities undertaken by the employer in relation to the employee's activity must be brought to the knowledge of the latter in an effective manner, prior to their performance, in a manner presenting the monitoring activity and its extent, and it is also necessary that this interference be proportional to the value whose protection is sought.

Comentariu

Protecția datelor cu caracter personal nu este un subiect nou, dezvoltarea mijloacelor de comunicare și supraveghere făcând necesară implicarea forței statale în vederea protejării individului de orice ingerințe nejustificate în viața personală a acestuia, în contextul curentului contemporan în care politica de securitate este centrată asupra individului și nu asupra statului.

În ce privește protecția datelor cu caracter personal, privită în linii generale, apreciem că aceasta reprezintă o consecință a obligației negative de a se abține de la încălcarea dreptului la respectarea vieții private și de familie, reglementat de dispozițiile art. 8 din Convenția Europenă a Drepturilor Omului, aceasta putând fi tradusă ca reprezentând obligația de a nu divulga date cu caracter personal, care în mod evident se referă la viața privată și de familie.

În acest sens precizăm că referirea la art. 8 CEDO se regăsește în primul paragraf al preambulului Regulamentului general privind protecția datelor nr. 2016/679, în cuprinsul căruia legislativul european atribuie art. 8 parag. 1 CEDO calitatea de sediu al materiei pentru dreptul oricărei persoane la protecția datelor cu caracter personal care o privesc.

Acesta este de altfel motivul pentru care sub aspectul protecției datelor cu caracter personal Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat în decursul timpului un număr considerabil de hotărâri, care au stabilit liniile directoare ale acestei activități, fiind pronunțate o serie de hotărâri și în legătură cu limitele protecției datelor cu caracter personal din perspectiva relației angajator - salariat.

Interesul pentru protecția datelor cu caracter personal s-a manifestat prin reglementarea acestor aspecte atât la nivel european (Directiva 95/46/CE, abrogată prin Regulamentul general privind protecția datelor nr. 2016/679) cât și la nivel național (Legea nr. 677/2001, abrogată de Legea nr. 190/2018).

Problema încălcării acestei obligații negative de protecție a datelor cu caracter personal apare cu precădere în ipoteza în care există un dezechilibru de putere între părțile raportului juridic, când entitatea de pe poziția dominantă prelucrează datele cu caracter personal ale celeilalte părți și, profitând de poziția mai avantajată, le folosește și în alte scopuri decât cele pentru care utilizarea este legitimă.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...