Revista de Drept social (Rosetti) nr. 3/2018

Emiterea unei decizii de asimilare a funcțiilor
de Curtea de Apel Galați

19 octombrie 2018

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Cuvinte cheie

• asimilarea funcțiilor

Instanța Curtea de Apel Galați, secția pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, decizia nr. 645 din 14 noiembrie 2017

Jurisprudență

Reclamanții au raporturi de muncă cu intimata DSVSA Brăila, însă această instituție nu este autonomă, chiar dacă are personalitate juridică, ci este subordonată față de ANSVSA.

La art.1 alin. 82 se precizează că asimilarea funcțiilor se face prin ordin al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, instituție care nu a fost parte în dosar.

Drepturile salariale ale angajaților sunt stabilite și plătite de angajator, însă, cadrul legal invocat prevede existența unui ordin al ordonatorului de credite în vederea stabilirii drepturilor salariale prin asimilare.

Întrucât reclamanții nu au fost cuprinși în sfera de acoperire a Ordinelor 1016/2015 și 369/2017 ale președintelui ANSVSA, drepturile salariale au fost plătite în mod legal.

Prin sentința civilă nr. 426/13.07.2017 pronunțată de Tribunalul Brăila a fost respinsă ca nefondată acțiunea formulată de reclamanții SI, GE, AT, SD, FG, CM, MA, BV, CD, VN, VA, MGG și TG, reprezentați de Sindicatul C.V. Brăila cu în contradictoriu cu pârâta DSVSA.

Tribunalul a reținut următoarele:

Reclamanții, reprezentați de Sindicatul CV Brăila, au chemat în judecată pe pârâta DSVSA Brăila (D.S.V.S.A.), solicitând ca să fie obligată ca începând cu data de 01.12.2015 să emită, în temeiul art. 82 din OUG nr. 83/2014, dispoziții/decizii de asimilare a funcțiilor și salariilor personalului contractual reprezentat de muncitorii și șoferii din cadrul DSVSA Brăila, cu funcțiile și salariile stabilite potrivit dispozițiilor Ordinelor ministrului agriculturii și dezvoltării rurale de aplicare a alin. 8 și 81,în cadrul APIA.

Reclamanții au mai solicitat ca pârâta să fie obligată ca, pentru perioada cuprinsă între 01.12.2015 și data punerii în aplicare grilelor de salarizare stabilite prin asimilare, să le plătească diferența dintre drepturile asimilate cuvenite potrivit art. 82 din OUG nr. 83/2014 și drepturile efectiv plătite, sume actualizate cu rata indicelui de inflație la data plății efective și plata dobânzii legale aferente sumelor datorate de pârâtă de la data scadenței la data plății efective.

În motivarea acțiunii reclamanții au arătat că sunt angajați pe posturi de muncitori calificați, respectiv șoferi, desfășurând în baza contractelor individuale de muncă activități evidențiate în Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, Anexa nr. I - Familia ocupațională de funcții bugetare "Administrație", Cap II, lit D. - Alte funcții comune din sectorul bugetar, lit. b -Funcții de execuție pe trepte profesionale, corespondente din punct de vedere al funcțiilor (nivel al studiilor si activității specifice), celor din Anexa nr. I - Familia ocupațională de funcții bugetare "Administrație", Cap II, lit K. - Administrația publică sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor, ținând cont de specificul activităților desfășurate si condițiile de desfășurare a acestora.

În acest sens au arătat că la pct. 12 din acest act normativ este reglementată cu caracter specific sistemului bugetar și deci, inclusiv sistemul public sanitar-veterinar, funcția de "muncitor calificat", aceasta fiind echivalentă în funcție de nivelul studiilor cu funcțiile de la Cap II, lit K. - Administrația publică sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor. De asemenea, la pct. 17 și 18 din Legea-cadru sunt reglementate ca funcții de specialitate cu caracter de execuție în sistemul public sanitar-veterinar, funcțiile de "șofer ambulanțe veterinare, autolaboratoare, mașini de dezinfecție, mașini de intervenție și alte mașini".

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...