Guvernul României

Hotărârea nr. 814/2018 privind aprobarea stemei orașului Tismana, județul Gorj

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 octombrie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

(1) Se aprobă stema orașului Tismana, județul Gorj, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea și semnificațiile elementelor însumate ale stemei orașului Tismana, județul Gorj, sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale
și administrației publice,
Paul Stănescu

București, 15 octombrie 2018.

Nr. 814.

ANEXA Nr. 1

STEMA
orașului Tismana, județul Gorj

ANEXA Nr. 2

DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
elementelor însumate ale stemei orașului Tismana, județul Gorj

Descrierea stemei

Stema orașului Tismana, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat de argint.

În partea superioară se află o biserică în vedere frontală, cu pridvor de zidărie, având o intrare centrală arcuită și înscrisă într-un portal rectangular, flancată de câte două deschideri arcuite (pridvor înconjurând cele trei laturi ale pronaosului lăcașului), totul fiind acoperit cu un acoperiș din care se ridică două turle cu câte trei fațete străpunse de ferestre arcuite, de dimensiuni inegale și amplasate una deasupra pridvorului, iar cealaltă deasupra pronaosului, turle care sunt acoperite cu acoperișuri în formă de clopot, surmontate de cruci cu câte trei brațe orizontale (cel din mijloc mai lat), totul de argint, cu deschiderile negre.

În partea inferioară se află un copac de tisă natural.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu trei
turnuri crenelate.

Semnificațiile elementelor însumate

Biserica reprezintă Biserica Mănăstirii Tismana ce a fost sfințită la 15 august 1378, cu hramul "Adormirea Maicii Domnului", fiind cel mai vechi așezământ monahal din Țara Românească.

Copacul de tisă face referire la denumirea localității.

Brâul undat amintește de râul Tismana care străbate orașul.

Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraș.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...