Guvernul României

Hotărârea nr. 797/2018 privind aprobarea modelului steagului comunei Băița de Sub Codru, județul Maramureș

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 octombrie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 2 alin. (2) și art. 3 alin. (4) din Legea nr. 141/2015 privind arborarea și folosirea de către unitățile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

(1) Se aprobă modelul steagului comunei Băița de Sub Codru, județul Maramureș, prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Descrierea și semnificațiile elementelor însumate ale modelului steagului comunei Băița de Sub Codru, județul Maramureș, sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale
și administrației publice,
Paul Stănescu

București, 4 octombrie 2018.

Nr. 797.

ANEXA Nr. 1

ANEXA Nr. 2

DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
elementelor însumate ale modelului steagului comunei Băița de Sub Codru, județul Maramureș

Descrierea steagului

Modelul steagului comunei Băița de Sub Codru este format dintr-o pânză dreptunghiulară cu proporția între lățimea și lungimea steagului de 2/3, format din trei fâșii dispuse orizontal în următoarea succesiune a culorilor: roșu, alb, albastru.

În partea de sus, pe fâșie de culoare roșie, este inscripționat statutul localității - "Comuna", cu litere de culoare albă, iar jos, pe fâșia de culoare albastră, denumirea localității - "Băița de Sub Codru" tot cu litere de culoare albă.

În centru, pe fâșia de culoare albă, este imprimată stema comunei.

Steagul se fixează pe hampă în partea stângă, pe lățime.

Semnificațiile elementelor și ale culorilor steagului

Descrierea și semnificațiile

Descrierea stemei

Stema comunei Băița de Sub Codru se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată.

În prima partiție, în câmp roșu, se află un vas ceramic de aur, cu meandre și două toarte.

În a doua partiție, în câmp argintiu, se află un stejar. În vârful scutului, în câmp albastru, se află un plug de aur.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate

Vasul ceramic reprezintă o îndeletnicire a locuitorilor, olăritul.

Stejarul simbolizează bogăția silvică a zonei.

Plugul reprezintă ocupația locuitorilor, agricultura.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Culoarea albastră (sau azur) reprezintă apa, dar și aerul, cel mai nobil element după foc, și simbolizează blândețea, frumusețea, noblețea și buna-credință.

Culoarea roșie înseamnă putere, acțiune, îndrăzneală, generozitate, dragoste, voință, agresivitate, dorința de a servi patria.

Culoarea albă transmite puritate, curățenie și neutralitate.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...