Legestart nr. 10/2018

Cadrul legal și cutuma luată în calcul privind acordarea de ajutoare pentru militari
de Eugen Staicu

02 octombrie 2018

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

în condițiile în care exercițiul dreptului la acordarea ajutoarelor prevăzute de art. 20 din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 a fost suspendat prin prevederi legale succesive, speciale și derogatorii, începând cu anul 2011 și până în anul 2017, inclusiv, așa cum s-a constatat în mod constant de către înalta Curte de Casație și Justiție, se apreciază că nu poate fi vorba nici de o speranță legitimă de valorificare efectivă a acestor drepturi.

Astfel s-a pronunțat înalta Curte de Casație și Justiție, prin Decizia nr. 35/2018 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Suceava. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 810 din 21 septembrie 2018.

Problema de drept în discuție

înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a luat în examinare sesizarea formulată de Curtea de Apel Suceava - Secția I civilă, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: " dacă art. 8 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare ( Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015)1, se interpretează în sensul că se aplică și la stabilirea cuantumului ajutoarelor prevăzute de art. 20 alin. (1) și (2) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare ( Legea-cadru nr. 284/2010) și dacă noțiunea « limită de vârstă de pensionare prevăzută de lege », reglementată de art. 20 alin. (2) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010, reprezintă « vârsta standard de pensionare pentru limită de vârstă » prevăzută de art. 16 alin. (2) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare ( Legea nr. 223/2015), care se atinge prin creșterea vârstelor standard de pensionare, conform eșalonării prevăzute în anexa la lege, sau reprezintă vârsta de pensionare stabilită în raport cu situația concretă a fiecărui reclamant ".

Reținem precizarea că, în cuprinsul decizie îCCJ, toate referirile la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 au avut în vedere forma anterioară modificărilor aduse prin Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 492 din 2017, în vigoare de la 1 iulie 2017.

Considerentele pentru care îCCJ a respins cererea pentru pronunțarea unei hătărâri prealabile

Pe scurt, reclamanții au solicitat obligarea Inspectoratului General al Poliției Române și Inspectoratului de Poliție Județean Suceava la plata ajutoarelor salariale suplimentare, așa cum sunt prevăzute în art. 20 alin. (1) și (2) din anexa nr. VII la Legea- cadru nr. 284/2010, actualizate cu indicele de inflație la data efectuării plății.

în motivare, au arătat că au fost salariații pârâților până în anul 2016, când raporturile de serviciu au încetat ca urmare a pensionării.

La data încetării raporturilor de muncă erau în vigoare dispozițiile art. 11 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015, cu privire la care au apreciat că și-au produs efectele până la 31 decembrie 2016.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...