Ministerul Energiei

Ordinul nr. 692/2018 privind aprobarea definirii categoriei "client protejat"

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 octombrie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere:

- art. 2 din Regulamentul (UE) 2017/1938 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2017 privind măsurile de garantare a siguranței furnizării de gaze și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 994/2010 referitor la obligațiile impuse de către Comisia Europeană fiecărui stat membru de a transmite, până la data de 2 februarie 2018, definiția categoriei "client protejat", volumele de consum anual de gaze ale consumatorilor protejați și procentul pe care respectivele volume de consum îl reprezintă în consumul final total anual de gaze din respectivul stat membru;

- consumul anual care revine clienților protejați, precum și procentul pe care acesta îl reprezintă în consumul total de gaze naturale, pentru anul 2017, la nivel de țară;

- volumul de consum detaliat corespunzător fiecărei subcategorii de clienți pe care categoria "client protejat" le include, respectiv procentul pe care acestea îl reprezintă în consumul total anual în 2017;

- art. 6 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2017/1938, conform căruia fiecare stat membru informează Comisia cu privire la definiția categoriei "clienți protejați";

- art. 102 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, privind stabilirea competențelor autorităților în domeniul energiei și ale Ministerului Energiei, ca minister de resort;

- Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;

- Referatul de aprobare nr. 220.987/18.09.2018 întocmit de către Direcția generală țiței și gaze naturale,

în temeiul art. 8 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 980/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă definiția "clienți protejați", în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2017/1938 al Parlamentului European și al Consiliului din 25.10.2017 privind măsurile de garantare a siguranței furnizării de gaze și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 994/2010, după cum urmează:

"

Sunt clienți protejați toți clienții casnici racordați la o rețea de distribuție a gazelor naturale, precum și următoarele categorii de clienți finali:

a) întreprinderile mici și mijlocii, racordate la rețelele de distribuție a gazelor naturale;

b) prestatorii de servicii sociale esențiale care au legătură cu asistența medicală, asistența socială esențială, de urgență, de securitate, cu educația sau cu administrația publică, racordate la rețelele de distribuție sau la Sistemul Național de Transport al gazelor naturale;

c) producătorii de energie termică, care nu pot funcționa cu alți combustibili decât gazele naturale și care furnizează energie termică clienților casnici, întreprinderilor mici sau mijlocii și/sau prestatorilor de servicii de asistență medicală, asistență socială esențială, de urgență, de securitate sau prestatorii de servicii care au legătură cu educația sau cu administrația publică."

Art. 2. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul energiei,
Anton Anton

București, 20 septembrie 2018.

Nr. 692.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...