Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 2346/2018 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind depunerea online a declarațiilor privind situația achizițiilor și livrărilor de produse accizabile utilizând aplicația EMCS-RO STOCURI

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 875 din 17 octombrie 2018.

În vigoare de la 17 octombrie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 367 alin. (1) lit. l), art. 375 alin. (1) lit. e) și art. 383 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale pct. 39 alin. (2), pct. 46 alin. (2), pct. 52 alin. (3), pct. 63, pct. 85, pct. 92 alin. (12), (13), (15) și (17), pct. 93 alin. (8) și (10), pct. 97 alin. (1), pct. 102, pct. 110 alin. (1) din titlul VIII "Accize și alte taxe speciale" al Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice comunicat prin Adresa nr. 750.638 din 7.09.2018,

în temeiul dispozițiilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Instrucțiunile privind depunerea online a declarațiilor privind situația achizițiilor și livrărilor de produse accizabile utilizând aplicația EMCS-RO STOCURI, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

(1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 26/2011, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind depunerea online a declarațiilor privind situația achizițiilor și livrărilor de produse accizabile utilizând aplicația EMCS-RO STOCURI, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 28 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

(2) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Ionuț Mișa

București, 24 septembrie 2018.

Nr. 2.346.

ANEXĂ

INSTRUCȚIUNI
privind depunerea online a declarațiilor privind situația achizițiilor și livrărilor de produse accizabile utilizând aplicația EMCS-RO STOCURI

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...