Guvernul României

Hotărârea nr. 789/2018 privind actualizarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 octombrie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 21 și 22 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ca urmare a efectuării reevaluării patrimoniului imobiliar conform prevederilor art. 22 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare, pentru imobilele din România, aflate în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Externe, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Se aprobă majorarea valorilor de inventar ca urmare a efectuării unor lucrări de investiții pentru imobilele din străinătate, aflate în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Externe, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. -

Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Finanțelor Publice vor opera în mod corespunzător datele din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:
Ministrul afacerilor externe,
Teodor-Viorel Meleșcanu
Ministrul finanțelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici

București, 4 octombrie 2018.

Nr. 789.

ANEXA Nr. 1

DATELE DE IDENTIFICARE
ale bunurilor imobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Externe a căror valoare de inventar se actualizează ca urmare a efectuării reevaluării patrimoniului imobiliar din România
- CUI: 4266863 -

Nr. M.F. Cod de clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosință Valoarea de inventar actualizată (în lei) Situația juridică Tip bun
Descriere tehnică (pe scurt) Vecinătăți (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune
99647 8.29.06 Clădire Regim înălțime: S + P + 3E
Supr. utilă: 5.358 mp
Supr. construită: 2.407 mp
Carte funciară nr. 107723
Țara: România; orașul: București; Adresa: Aleea Modrogan nr. 14 1991 21.478.000,00 Hotărârea Guvernului nr. 811/1991
Hotărârea Guvernului nr. 504/2015
în administrare imobil
99648 8.29.06 Clădire Regim înălțime: S + P + 3E
Supr. utilă: 1.248 mp
Supr. construită: 593 mp
Carte funciară nr. 107715
Țara: România; orașul: București; Adresa: Aleea Alexandru 33 1991 4.735.000,00 PMB 809/1991
Hotărârea Guvernului nr. 504/2015
în administrare imobil
99649 8.29.06 Clădire Regim înălțime: S + P + E + M Supr. utilă: 897 mp
Supr. construită: 247 mp
Carte funciară nr. 107753
Țara: România; orașul: București; Adresa: Aleea Alexandru 24 1997 1.982.000,00 Hotărârea Guvernului nr. 5/1997
Hotărârea Guvernului nr. 504/2015
în administrare imobil
99650 8.29.06 Clădire Regim înălțime: D + P + E + M Supr. utilă: 756 mp
Supr. construită: 295 mp
Carte funciară nr. 107709
Țara: România; orașul: București; Adresa: Str. Muzeul Zambaccian 18 1997 2.396.000,00 Hotărârea Guvernului nr. 5/1997
Hotărârea Guvernului nr. 504/2015
în administrare imobil
99651 8.28.10 Clădire Spațiu în cadrul unei clădiri aflate în administrarea RAPPS
Supr. utilă: 557 mp
Carte funciară nr. 102074
Țara: România; orașul: București; Adresa: Str. Paris 11 1992 279.000,00 Hotărârea Guvernului nr. 142/1992
Hotărârea Guvernului nr. 504/2015
în administrare imobil
99652 8.29.06 Clădire Regim înălțime: S + P + E
Supr. utilă: 1.729 mp
Supr. construită: 666 mp
Carte funciară nr. 107737
Țara: România; orașul: București; Adresa: Bd. Primăverii 17 1997 5.015.000,00 Hotărârea Guvernului nr. 74/1997
Hotărârea Guvernului nr. 504/2015
în administrare imobil
99654 8.29.06 Teren Carte funciară nr. 100647 Suprafața 171 mp Țara: România; orașul: București; Adresa: Str. Donici 6 1997 492.000,00 Hotărârea Guvernului nr. 5/1997
Hotărârea Guvernului nr. 504/2015
în administrare imobil
99655 8.28.10 Clădire Magazie pe structura metalică Regim înălțime: P
Supr.: 145,87 mp
Carte funciară nr: 103143
Țara: România; orașul: București; Adresa: Str. Cireșului 13 1962 111.500,00 SPC 3.112/1962
Hotărârea Guvernului nr. 504/2015
în administrare imobil
99656 8.29.06 Teren Carte funciară nr. 42602
Suprafața 194.127,41 mp
Țara: România; orașul: București; Adresa: Str. Dr. Mina Minovici nr. 1 (București-Ploiești2B) 1996 342.488.000,00 Hotărârea Guvernului nr. 1.059/1996
Hotărârea Guvernului nr. 504/2015
în administrare imobil
99658 8.29.06 Teren Carte funciară nr. 107723
Suprafața 5.358 mp
Țara: România; orașul: București; Adresa: Aleea Modrogan nr. 14 1991 46.015.000,00 Hotărârea Guvernului nr. 811/1991
Hotărârea Guvernului nr. 504/2015
în administrare imobil
99659 8.29.06 Teren Carte funciară nr. 107753
Suprafața 682 mp
Țara: România; orașul: București; Adresa: Aleea Alexandru 24 1997 5.319.000,00 Hotărârea Guvernului nr. 5/1997
Hotărârea Guvernului nr. 504/2015
în administrare imobil
99660 8.29.06 Teren Carte funciară nr. 107709
Suprafața 2.610 mp
Țara: România; orașul: București; Adresa: Str. Muzeul Zambaccian 18 1997 22.415.000,00 Hotărârea Guvernului nr. 5/1997
Hotărârea Guvernului nr. 504/2015
în administrare imobil
99661 8.29.06 Teren Carte funciara nr. 107737
Suprafața 1.478 mp
Țara: România; orașul: București; Adresa: Bd. Primăverii 17 1997 15.438.000,00 Hotărârea Guvernului nr. 74/1997
Hotărârea Guvernului nr. 504/2015
în administrare imobil
99662 8.29.06 Clădire Regim înălțime: S + P + 2E + M
Supr. utilă: 645 mp
Supr. construită: 152 mp
Carte funciară nr. 100647
Țara: România; orașul: București; Adresa: Str. Donici 6 1997 1.425.000,00 Hotărârea Guvernului nr. 5/1997
Hotărârea Guvernului nr. 504/2015
în administrare imobil
152349 8.29.06 Teren Suprafața 1.180,13 mp Țara: România; orașul: București; Adresa: Str. Ermil Pangratti nr. 20 2006 10.135.000,00 Hotărârea Guvernului nr. 77/2006
Hotărârea Guvernului nr. 504/2015
în administrare imobil
152350 8.29.06 Clădire Nr. cadastral: 7139
Regim înălțime: S + P + 2E
Supr. utilă: 1.208,18
Supr. construită: 276,87
Țara: România, orașul: București; Adresa: Str. Ermil Pangratti nr. 20 2006 3.191.406,00 Hotărârea Guvernului nr. 77/2006
Hotărârea Guvernului nr. 504/2015
în administrare imobil
153651 8.29.06 Clădire Spațiu în cadrul BCU "Carol I"
Supr. utilă: 165,8 mp
Țara: România; orașul: București; Adresa: Calea Victoriei nr. 88 2007 1.293.000,00 Hotărârea Guvernului nr. 1.471/2007
Hotărârea Guvernului nr. 967/2011
Hotărârea Guvernului nr. 8/2013
Hotărârea Guvernului nr. 504/2015
în administrare imobil
156569 8.29.06 Imobil Regim înălțime: S + P + 3E
Supr. desf. totală: 1.997,69 mp
Supr. desf. utilă: 1.814,89 mp
Supr. construită: 460,18 mp
Suprafață teren: 1.043,99 mp
Carte funciară nr. 114573
Țara: România; orașul: București; Adresa: Bd. Aviatorilor nr. 50A 2011 14.822.651,00 Hotărârea Guvernului nr. 1.291/2011
Hotărârea Guvernului nr. 8/2013
Hotărârea Guvernului nr. 504/2015
în administrare imobil
159514 8.28.10 Clădire Magazie pe structura metalică
Regim înălțime: P
Supr. utilă: 462 mp
Supr. construită: 462 mp
CF nr. 105150
Țara: România; orașul: București; Adresa: Str. Cireșului 11 1962 185.000,00 SPC 3112/1962
Hotărârea Guvernului nr. 504/2015
în administrare imobil
159515 8.29.06 Teren Suprafața 827 mp
Carte funciară nr. 105150
Țara: România; orașul: București; Adresa: Str. Cireșului 11 1962 1.330.000,00 SPC 3112/1962
Hotărârea Guvernului nr. 504/2015
în administrare imobil
159516 8.29.06 Teren Suprafața 552 mp Țara: România; orașul: București; Adresa: Str. Daniel Constantin nr. 17 2010 2.281.000,00 Lege nr. 157/2005
Hotărârea Guvernului nr. 504/2015
în administrare imobil
159517 8.29.06 Clădire Regim înălțime: 2S + P + E + M
Supr. utilă: 635 mp
Supr. construită: 232 mp
Țara: România; orașul: București; Adresa: Str. Daniel Constantin nr. 17 2010 4.728.000,00 Lege nr. 157/2005
Hotărârea Guvernului nr. 504/2015
în administrare imobil
159518 8.29.06 Teren Suprafața 1.248 mp
Carte funciară nr. 107715
Țara: România; orașul: București; Adresa: Aleea Alexandru nr. 33 1991 9.733.000,00 PMB 809/1991
Hotărârea Guvernului nr. 504/2015
în administrare imobil

ANEXA Nr. 2

DATELE DE IDENTIFICARE
ale bunurilor imobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Externe a căror valoare de inventar se actualizează ca urmare a efectuării unor lucrări de investiții pentru imobilele din străinătate
- CUI: 4266863 -

Nr. M.F. Cod de clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosință Valoarea de inventar actualizată (în lei) Situația juridică Tip bun
Descriere tehnică (pe scurt) Vecinătăți (după caz, pe scurt) Adresa

Baza legală
În administrare/ concesiune
35386 8.29.01 Clădire Regim înălțime: S + P + E + M
Supr. utilă: 594 mp
Supr. construită: 197 mp
Țara: Germania; orașul: Berlin; Adresa: Str. Matterhorn nr. 79 1975 3.658.803,00 Decretul nr. 87/1975
Hotărârea Guvernului nr. 476/2013 Hotărârea Guvernului nr. 675/2017
în administrare imobil
99529 8.29.01 Clădire Sediu misiune
Regim înălțime: S + P + E
Supr. utilă: 1.044,69 mp
Supr. construită: 644 mp
Țara: Brazilia; orașul: Brasilia; Adresa: Str. Av. das Na├±oes nr. 06 1975 650.350,00 Decretul nr. 190/1975
Hotărârea Guvernului nr. 476/2013 Hotărârea Guvernului nr. 675/2017
în administrare imobil
99534 8.29.01 Clădire Sediu misiune
Regim înălțime: S + P + 2E
Supr. utilă: 1.278 mp
Supr. construită: 500 mp
Țara: Ungaria; orașul: Budapesta; Adresa: Str. Thokoly nr. 72 1948 7.822.864,00 Decizie intabulare 29892/24.11.1948 Hotărârea Guvernului nr. 476/2013 Hotărârea Guvernului nr. 675/2017 în administrare imobil
99544 8.29.01 Clădire Sediu misiune
Regim înălțime: S + D + P + 7E
Supr. utilă: 6.187 mp
Supr. construită: 2.145,79 mp
Țara: Germania; orașul: Bonn; Adresa: Str. Legionsweg nr. 14 1981 7.635.105,00 Decretul nr. 138/1982
Hotărârea Guvernului nr. 476/2013 Hotărârea Guvernului nr. 675/2017
în administrare imobil
99555 8.29.01 Clădire Regim înălțime: S + P + 2E
Supr. utilă: 720 mp
Supr. construită: 286 mp
Țara: Siria; orașul: Damasc; Adresa: Str. Ibrahim Hanano nr. 8, Damasc 1976 2.330.899,00

Decretul nr. 176/1976
Hotărârea Guvernului nr. 476/2013 Hotărârea Guvernului nr. 675/2017
în administrare imobil
99559 8.29.01 Clădire Regim înălțime: P + 4E
Supr. utilă: 1.647,37 mp
Supr. construită: 480 mp
Țara: Zimbabwe; orașul: Harare; Adresa: Str. Montagu nr. 105 1980 8.836.653,00 Decretul nr. 345/1980
Hotărârea Guvernului nr. 476/2013 Hotărârea Guvernului nr. 675/2017
în administrare imobil
99564 8.29.01 Clădire Regim înălțime: S + P + 4E
Supr. utilă: 5.357,30 mp
Supr. construită: 101,37 mp
Țara: Olanda; Orașul: Haga; Adresa: Str. Catsheuvel 39 1971 5.586.011,00 Decretul nr. 358/1971 Hotărârea Guvernului nr. 476/2013 Hotărârea Guvernului nr. 675/2017 în administrare imobil
99584 8.29.01 Clădire Regim înălțime: S + P + E
Supr. utilă: 378 mp
Supr. construită: 239 mp
Țara: Franța; Orașul: Marsilia; Adresa: bd. Michelet 157 1992 2.325.094,00 Decretul nr. 80/1992
Hotărârea Guvernului nr. 476/2013 Hotărârea Guvernului nr. 675/2017
în administrare imobil
99612 8.29.01 Clădire Sediu misiune
Regim înălțime: D + P + 3E
Supr. utilă: 1.933,75 mp
Supr. construită: 293,5 mp
Țara: Brazilia; Orașul: Rio de Janeiro; Adresa: Str. Cosme Velho nr. 256 1983 18.126.753,00

Contract cumpărare
Hotărârea Guvernului nr. 476/2013 Hotărârea Guvernului nr. 675/2017
în administrare imobil
99616 8.29.01 Clădire Regim înălțime: S + P + 4E
Supr. utilă: 1.255,80 mp
Supr. construită: 294 mp
Țara: Italia; Orașul: Roma; Adresa: Str. Nicolo Tartaglia 36 1962 21.049.271,00 Act cumpărare nr. 256.479/10.12.1962 Hotărârea Guvernului nr. 476/2013 Hotărârea Guvernului nr. 675/2017 în administrare imobil
99617 8.29.01 Clădire Regim înălțime: P + 3E
Supr. utilă: 7.512 mp
Supr. construită: 1.858 mp
Țara: Italia; Orașul: Roma; Adresa: Str. Piazza Jose de San Martin nr. 1 1922 36.345.918,00

Donație
Hotărârea Guvernului nr. 476/2013 Hotărârea Guvernului nr. 675/2017
în administrare imobil
99626 8.29.01 Clădire Sediu misiune
Regim înălțime: S + P + 3E
Supr. utilă: 586,47 mp
Supr. construită: 247 mp
Țara: Israel; Orașul: Tel Aviv; Adresa: Str. Liberman nr. 1 1949 28.321.614,00 Construcție
Hotărârea Guvernului nr. 476/2013 Hotărârea Guvernului nr. 675/2017
în administrare imobil
99637 8.29.01 Clădire Regim înălțime: S + P + 3E
Supr. utilă: 2.010 mp
Supr. construită: 460 mp
Țara: S.U.A.; Orașul: Washington; Adresa: 23 Street nr. 1607 1930 16.457.219,00 Act cumpărare/1930
Hotărârea Guvernului nr. 476/2013 Hotărârea Guvernului nr. 675/2017
în administrare imobil
99645 8.29.01 Clădire Regim înălțime: S + P + 3E + M
Supr. utilă: 8.411 mp
Supr. construită: 1.515 mp
Țara: Germania; Orașul: Berlin; Adresa: Str. Dorotheen nr. 62-66, 10117, Berlin 2001 58.259.375,00

Hotărârea Guvernului nr. 630/2001 Hotărârea Guvernului nr. 476/2013 Hotărârea Guvernului nr. 675/2017
în administrare imobil
162904 8.29.01 Clădire Regim înălțime: S+P+E
Supr. utilă: 150,26 mp
Supr. construită: 77 mp
Țara: Franța; Orașul: Paris; Adresa: Rue Francois Pinton nr. 8 2015 2.339.192,00

Hotărârea Guvernului nr. 1104/2008 Act notarial de predare încheiat la 19.05.2015
în administrare imobil

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...