Ministerul Afacerilor Interne - MAI

Ordinul nr. 106/2018 pentru desemnarea personalului Ministerului Afacerilor Interne competent să constate contravenții și să aplice sancțiuni contravenționale prevăzute în acte normative

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 octombrie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere formula utilizată în cuprinsul unor acte normative, prin care se instituie, cu caracter general, faptul că personalul Ministerului Afacerilor Interne este "împuternicit, abilitat sau desemnat" să constate contravenții și să aplice sancțiunile contravenționale, fără ca legiuitorul să prevadă, în mod expres, structurile Ministerului Afacerilor Interne din care fac parte agenții constatatori, aspect ce implică necesitatea unei delimitări clare a competențelor acestora,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se desemnează personalul din cadrul Ministerului Afacerilor Interne competent să constate contravenții și să aplice sancțiuni contravenționale prevăzute de acte normative, potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 1.411/2006 pentru desemnarea personalului Ministerului Afacerilor Interne abilitat să constate contravenții și să aplice sancțiunile contravenționale prevăzute în anumite acte normative*);

*) Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 1.411/2006 pentru desemnarea personalului Ministerului Administrației și Internelor abilitat să constate și să aplice sancțiunile contravenționale prevăzute de anumite acte normative nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din domeniul de apărare a țării și securității naționale.

b) Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 47/2016 privind desemnarea personalului Ministerului Afacerilor Interne competent să constate contravențiile și să aplice sancțiuni contravenționale prevăzute de Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183 din 11 martie 2016.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul afacerilor interne,
Carmen Daniela Dan

București, 28 septembrie 2018.

Nr. 106.

ANEXĂ

Nr. crt. Actul normativ Personalul desemnat Temeiul abilitării
1. Legea nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue și al zonei economice exclusive ale României, republicată a) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române;
b) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției de Frontieră Române.
art. 60 alin. (1)

2. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu completările ulterioare personalul abilitat din cadrul Direcției generale logistice să exercite controlul de stat al calității în construcții pentru obiectivele din cadrul Ministerului Afacerilor Interne art. 39

3. Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicată a) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române;
b) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției de Frontieră Române.
art. 39 alin. (1)

4. Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată a) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române;
b) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției de Frontieră Române.
art. 192 alin. (2)

5. Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare ofițerii și agenții de poliție din cadrul Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date art. 64
6. Legea zootehniei nr. 72/2002, republicată a) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române;
b) ofițerii și subofițerii din cadrul Jandarmeriei Române.
art. 33
7. Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu modificările și completările ulterioare a) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române;
b) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției de Frontieră Române;
c) personalul din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și inspectoratelor pentru situații de urgență județene/București-Ilfov;
d) ofițerii și subofițerii din cadrul Jandarmeriei Române.
art. 141
8. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române art. 53 alin. (1)
9. Legea pomiculturii nr. 348/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române art. 31
10. Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române art. 42 alin. (3)
11. Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor, republicată, cu completările ulterioare a) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române;
b) ofițerii și subofițerii din cadrul Jandarmeriei Române.
art. 29 alin. (1)
12. Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare a) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române;
b) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției de Frontieră Române;
c) ofițerii și subofițerii din cadrul Jandarmeriei Române.
art. 131
13. Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, cu modificările și completările ulterioare a) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române;
b) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției de Frontieră Române;
c) ofițerii și agenții de poliție din cadrul serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple.
art. 48
14. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române art. 78 alin. (3)

15. Legea nr. 355/2009 privind regimul stării de mobilizare parțială sau totală a forțelor armate și al stării de război personal din cadrul Administrației Naționale a Rezervelor
de Stat și Probleme Speciale
art. 43 alin. (3)
16. Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare a) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române;
b) ofițerii și subofițerii Jandarmeriei Române.
art. 61 alin. (2)
17. Legea nr. 141/2015 privind arborarea și folosirea de către unitățile administrativ- teritoriale a steagurilor proprii ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române art. 5 alin. (2)
18. Ordonanța Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități de reparații, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 222/2003, cu modificările și completările ulterioare ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române art. 61 alin. (3)
19. Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române
art. 76 lit. d)
20. Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române art. 29 alin. (1) lit. d)
21. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 271/2000 privind regimul activităților de transport, comercializare și recuperare a țițeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei și a altor produse petroliere, aprobată cu modificări prin Legea nr. 207/2001, cu modificările și completările ulterioare ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române art. 14 alin. (1)
22. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2002, cu modificările și completările ulterioare a) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române;
b) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției de Frontieră Române;
c) ofițerii și subofițerii din cadrul Jandarmeriei Române.
art. 15
23. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi, republicată a) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române;
b) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției de Frontieră Române;
c) ofițerii și subofițerii din cadrul Jandarmeriei Române.
art. 20 alin. (1)
24. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare a) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări;
b) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției de Frontieră Române;
c) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române.
art. 136

25. Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările și completările ulterioare ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române. art. 69
26. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare a) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date;
b) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române;
c) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției de Frontieră Române.
art. 44
27. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene, republicată, cu modificările și completările ulterioare a) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări;
b) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române;
c) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției de Frontieră Române.
art. 38 alin. (2)
28. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările și completările ulterioare a) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române;
b) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției de Frontieră Române;
c) ofițerii și subofițerii din cadrul Jandarmeriei Române.
art. 8 alin. (2) lit. c)
29. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2008, cu modificările și completările ulterioare a) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române, pentru contravențiile prevăzute de art. 32 alin. (1) lit. a) și b);
b) ofițerii și subofițerii din cadrul Jandarmeriei Române, pentru contravenția prevăzută de art. 32 alin. (1) lit. a).
art. 32 alin. (2)
30. Hotărârea Guvernului nr. 237/2001 pentru aprobarea Normelor cu privire la accesul, evidența și protecția turiștilor în structuri de primire turistice, republicată a) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române;
b) ofițerii și agenții din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări, pentru contravențiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d), f) și h).
art. 4 alin. (1)
31. Hotărârea Guvernului nr. 452/2003 privind desfășurarea activității de agrement nautic a) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române;
b) ofițerii și subofițerii Jandarmeriei Române.
art. 12
32. Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române art. 34 alin. (1) lit. d)
33. Hotărârea Guvernului nr. 2.293/2004 privind gestionarea deșeurilor rezultate în urma procesului de obținere a materialelor lemnoase, cu modificările ulterioare ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române art. 8 lit. c)
34. Hotărârea Guvernului nr. 984/2005 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, cu modificările și completările ulterioare ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române art. 11 alin. (4)

35. Hotărârea Guvernului nr. 1.175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activității de transport rutier de mărfuri periculoase în România a) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române;
b) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției de Frontieră Române.
art. 31 lit. e) și art. 42
36. Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României a) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române;
b) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției de Frontieră Române;
c) personalul din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și inspectoratelor pentru situații de urgență județene/București-Ilfov.
art. 26

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...