Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 87/2018 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 833 din 28 septembrie 2018.

În vigoare de la 01 septembrie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere imposibilitatea de a asigura predarea limbii române în învățământul primar, la clasele cu predare în limbile minorităților naționale, de către cadre didactice calificate, cu pregătire profesională și psihopedagogică necesară predării limbii române, în ciclul primar, aspect ce reprezintă o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, întrucât afectează dreptul copilului la educație, iar nerespectarea acestui drept produce consecințe negative, ce nu pot fi altfel înlăturate,

în vederea eliminării măsurii discriminatorii introduse în învățământul primar care restrânge dreptul de a preda limba română cadrelor didactice calificate - care au dobândit și exercitat acest drept, până la sfârșitul anului școlar 2017-2018 - măsură care afectează numeroase cadre didactice din învățământul primar reprezintă un aspect care generează o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, întrucât afectează demnitatea și prestigiul profesorilor excluși din categoria cadrelor didactice calificate, excludere ce are consecințe negative asupra procesului de învățământ, ce nu poate fi altfel înlăturată,

întrucât anul școlar a început și elevii din învățământul primar, de la clasele cu predare în limbile minorităților naționale, au nevoie urgent să li asigure predarea limbii române de către cadre didactice calificate în mod adecvat, din punctul de vedere al competențelor aferente nivelului de învățământ primar,

ținând seama de nevoia de a elimina efectele perturbatoare generate de aplicarea normei juridice privind predarea limbii române în învățământul primar, la clasele cu predare în limbile minorităților naționale, aspecte care au consecințe grave asupra școlarizării elevilor, din perspectiva interesului superior al copilului, în calitate de beneficiar direct al educației, deoarece toate aspectele de mai sus vizează interesul public și constituie situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. -

Legea educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 263, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins:

"

(61) Profesorii pentru învățământul primar de la clasele cu predare în limbile minorităților naționale predau disciplinele Comunicare în limba română, precum și Limba și literatura română pe tot parcursul ciclului primar."

2. La articolul 263, alineatul (71) se abrogă.

Art. II. -

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, contractele individuale de muncă, actele adiționale la acestea, precum și orice alte efecte juridice generate de aplicarea prevederilor art. 263 alin. (71) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, încetează de drept.

Art. III. -

Prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică din anul școlar 2018-2019.

PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:
p. Ministrul educației naționale,
Irina Elisabeta Kovacs,
secretar de stat

București, 27 septembrie 2018.

Nr. 87.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...