Guvernul României

Hotărârea nr. 1037/2001 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.166/2000 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 octombrie 2001 până la 31 decembrie 2002, fiind abrogat prin Hotărâre 1105/2002.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 5 din Legea salarizării nr. 14/1991, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

Hotărârea Guvernului nr. 1.166/2000 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 615 din 29 noiembrie 2000, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

(1) Pentru perioada 1 martie 2002 - 1 martie 2003 salariul de bază minim brut pe țară se stabilește la 1.750.000 lei lunar pentru un program complet de lucru de 170 ore în medie pe lună, reprezentând 10.294,15 lei/oră.

(2) Nivelul salariului de bază minim brut pe țară prevăzut la alin. (1) se aplică începând cu data de 1 martie 2002."

2. Alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

(1) Nivelul salariului de bază minim brut pe țară stabilit potrivit art. 1 nu modifică cuantumul salariilor de bază și nici valoarea sporurilor, primelor și a altor drepturi salariale existente la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, stabilite prin contractul colectiv de muncă, contractul individual de muncă sau prin alte acte normative, în funcție de nivelul salariului de bază minim brut pe țară."

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul muncii și solidarității sociale,
Marian Sârbu
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 18 octombrie 2001.

Nr. 1.037.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...