Guvernul României

Hotărârea nr. 1351/2001 privind atestarea domeniului public al județului Harghita, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Harghita

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 august 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

Se atestă apartenența la domeniul public al județului Harghita, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Harghita, a bunurilor cuprinse în anexele nr. 1-59*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

*) Anexele nr. 1-59 se publică ulterior.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă
p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 27 decembrie 2001.

Nr. 1.351.

;
se încarcă...