Art 2 | Hotărâre 1258/2001

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1258/2001 privind organizarea și funcționarea Oficiului Național al Monumentelor Istorice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 2. - Modificări (1)

Oficiul are următoarele atribuții principale:

a) gestionează, în condițiile legii, fondurile destinate cercetării și expertizării, în vederea proiectării și execuției lucrărilor de consolidare-restaurare și de punere în valoare a monumentelor istorice;

b) fundamentează, în conformitate cu normele privind creditarea, elaborate de Ministerul Culturii și Cultelor și aprobate prin hotărâre a Guvernului, necesarul de credite; propune prioritățile și evaluarea documentațiilor prezentate de persoanele de drept privat în vederea obținerii de credite fără dobândă, cu dobândă redusă sau cu dobânda pieței, pentru efectuarea de lucrări de protejare la monumentele istorice deținute;

c) gestionează, prin acordarea de credite în conformitate cu prevederile lit. b), în regim extrabugetar, sumele provenite din aplicarea timbrului monumentelor istorice, instituit potrivit prevederilor art. 52 din Legea nr. 422/2001, precum și din alte surse cu aceeași destinație, obținute în condițiile legii; sumele încasate din rambursări de credite și plăți din dobânzi se utilizează în sistem revolving, cu același scop;

d) administrează, în numele Ministerului Culturii și Cultelor, monumentele istorice intrate cu orice titlu în proprietatea statului, altele decât cele administrate de alte instituții publice din subordinea Ministerului Culturii și Cultelor; propune concesionarea sau închirierea acestora în condițiile legii;

e) editează pe orice tip de suport și comercializează materialele privind protejarea și punerea în valoare a monumentelor istorice;

f) organizează și realizează alte activități specifice atribuțiilor sale, aducătoare de venituri, conform prevederilor art. 73 alin. (4) din Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv prin încheierea de contracte cu persoane juridice sau fizice de specialitate, pe care le gestionează în regim extrabugetar;

g) elaborează, potrivit strategiei Ministerului Culturii și Cultelor, și supune aprobării acestuia Planul național de restaurare și asigură atribuirea contractelor de proiectare și execuție a lucrărilor de restaurare, conservare, protecție și punere în valoare a obiectivelor cuprinse în acesta, potrivit legii;

h) verifică și propune spre avizare, potrivit legii, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările contractate;

i) asigură asistența tehnică de specialitate pentru Ministerul Culturii și Cultelor în domeniul organizării activității de protejare a monumentelor istorice;

j) colaborează cu Institutul Național al Monumentelor Istorice în vederea realizării obiectivelor privind protecția monumentelor istorice;

k) îndeplinește și alte atribuții în vederea realizării obiectului său de activitate, cu aprobarea Ministerului Culturii și Cultelor, potrivit legii.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1258/2001 privind organizarea și funcționarea Oficiului Național al Monumentelor Istorice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 1258/2001:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
;
se încarcă...