Guvernul României

Hotărârea nr. 707/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 6 din Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data 1 ianuarie 2019, cu excepția art. 5 și 15 din anexă, care intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:
p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Dumitru Daniel Botănoiu,
secretar de stat
Viceprim-ministru, ministrul mediului,
Grațiela Leocadia Gavrilescu
p. Ministrul sănătății,
Corina Silvia Pop,
secretar de stat
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
Paul Stănescu
Ministrul afacerilor interne,
Carmen Daniela Dan

București, 5 septembrie 2018.

Nr. 707.

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE
de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...