Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2018 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite | Ordonanță de urgență 78/2018

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
ANEXA Nr. 2 - Tit: 08 -
Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2018 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
ANEXA Nr. 2 - Tit: 10 -
Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2018 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

ANEXA Nr. 2 - Tit: 09 -
Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2018 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca pi tol Sub capi tol Pa ra graf Gru pa/ Titlu Ar ti col Ali ne at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -55
II. Credite bugetare -55
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament -70
II. Credite bugetare -70
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 15
II. Credite bugetare 15
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 55
II. Credite bugetare 55
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 55
II. Credite bugetare 55
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -55
II. Credite bugetare -55
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament -70
II. Credite bugetare -70
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 15
II. Credite bugetare 15
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 55
II. Credite bugetare 55
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 55
II. Credite bugetare 55
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament -55
II. Credite bugetare -55
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament -70
II. Credite bugetare -70
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 15
II. Credite bugetare 15
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 55
II. Credite bugetare 55
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 55
II. Credite bugetare 55

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...