Art 24 Dispoziții generale | Ordonanță de urgență 78/2018

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Dispoziții generale -
Art. 24. -

(1) Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional Infrastructură mare 2014-2020, să diminueze în anexa nr. 3/54/25 "Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare", creditele de angajament aferente anului 2018 la poziția 0202 "Cofinanțare publică pentru alți beneficiari decât cei finanțați integral din bugetele publice centrale" cu suma de 1.204.655 mii lei și la poziția 0203 "Alte cheltuieli decât cele eligibile pentru alți beneficiari decât cei finanțați integral din bugetele publice centrale" cu suma de 1.760.651 mii lei.

(2) Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional Asistență tehnică 2014-2020, să majoreze în anexa nr. 3/54/25 "Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare" creditele de angajament la poziția 0101 "Finanțarea din FEN postaderare" cu suma de 50.000 mii lei.

(3) Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene, în calitatea sa de Punct național de contact pentru Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE, să diminueze în anexa nr. 3/54/25 "Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare" creditele de angajament și creditele bugetare la poziția 0101 "Finanțarea din FEN postaderare" cu suma de 1.300 mii lei.

(4) Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional Capital uman, să majoreze în anexa nr. 3/54/25 "Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare" creditele de angajament la componenta 0101 "Finanțarea din FEN postaderare" cu suma de 2.800.000 mii lei.

(5) Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional Ajutorarea persoanelor dezavantajate 2014-2020, să majoreze în anexa nr. 3/54/25 "Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare" creditele de angajament la componenta 0101 "Finanțarea din FEN postaderare" cu suma de 750.000 mii lei.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 78/2018:
Art 14 Dispoziții generale
Art 15 Dispoziții generale
Art 16 Dispoziții generale
Art 17 Dispoziții generale
Art 18 Dispoziții generale
Art 19 Dispoziții generale
Art 20 Dispoziții generale
Art 21 Dispoziții generale
Art 22 Dispoziții generale
Art 23 Dispoziții generale
Art 24 Dispoziții generale
Art 25 Dispoziții generale
Art 26 Dispoziții generale
Art 27 Dispoziții generale
Art 28 Dispoziții generale
Art 29 Dispoziții generale
Art 30 Dispoziții finale
Art 31 Dispoziții finale
Art 32 Dispoziții finale
Art 33 Dispoziții finale
Art 34 Dispoziții finale
;
se încarcă...