Art 20 Dispoziții generale | Ordonanță de urgență 78/2018

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 19 Dispoziții generale Art 21 Dispoziții generale

CAPITOLUL I Dispoziții generale -
Art. 20. -

Se autorizează Academia Română să efectueze în anexa nr. 3/37/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018-2021 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)" următoarele modificări la partea de venituri:

a) la capitolul 30.10 "Venituri din proprietate" să suplimenteze subcapitolul 30.10.05 "Venituri din concesiuni și închirieri" cu suma 10 mii lei;

b) la capitolul 31.10 "Venituri din dobânzi" să suplimenteze subcapitolul 31.10.03 "Alte venituri din dobânzi" cu suma de 10 mii lei;

c) la capitolul 33.10 "Venituri din prestări de servicii și alte activități" să suplimenteze subcapitolul 33.10.04 "Taxe și tarife pentru analize și servicii efectuate de laboratoare" cu suma de 12 mii lei, subcapitolul 33.10.05 "Taxe și alte venituri în învățământ" cu suma de 10 mii lei, subcapitolul 33.10.08 "Venituri din prestări servicii" cu suma de 1.000 mii lei, subcapitolul 33.10.16 "Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă" cu suma de 5 mii lei, subcapitolul 33.10.20 "Venituri din cercetare" cu suma de 25.703 mii lei și subcapitolul 33.10.50 "Alte venituri din prestări servicii și alte activități" cu suma de 200 mii lei;

d) la capitolul 36.10 "Diverse venituri" să diminueze subcapitolul 36.10.32 "Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți" cu suma de 82 mii lei și să suplimenteze subcapitolul 36.10.50 "Alte venituri" cu suma de 132 mii lei.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...