Art 19 Dispoziții generale | Ordonanță de urgență 78/2018

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 18 Dispoziții generale Art 20 Dispoziții generale

CAPITOLUL I Dispoziții generale -
Art. 19. -

Se autorizează Ministerul Energiei să majoreze în anexa nr. 3/36/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018-2021 (sumele alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)" veniturile proprii cu suma de 83.684 mii lei la capitolul 30.10 "Venituri din proprietate", subcapitolul 30.10.11 "Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră".

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...