Ministerul Educației Naționale - MEN

Ordinul nr. 4461/2018 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2018-2019

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 761 din 04 septembrie 2018.

În vigoare de la 04 septembrie 2018 până la 02 septembrie 2019, fiind înlocuit prin Ordin 4946/2019;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În baza prevederilor art. 74 alin. (2), (3) și (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu art. 3 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.401/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Național de Evaluare și Examinare, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare,

ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Calendarul de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2018-2019, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. -

Direcția generală educație timpurie, învățământ primar și gimnazial, Direcția minorități, Centrul Național de Evaluare și Examinare, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul educației naționale,
Valentin Popa

București, 27 august 2018.

Nr. 4.461.

ANEXĂ

CALENDARUL
de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2018-2019

1. Evaluarea elevilor la finalul clasei a II-a - EN II:

Scris - Limba română - 7 mai 2019

Scris - Limba maternă - 7 mai 2019

Citit - Limba română - 8 mai 2019

Citit - Limba maternă - 8 mai 2019

Matematică - 9 mai 2019

Scris-Citit - Limba română pentru minoritățile naționale - 10 mai 2019

2. Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a - EN IV:

Limba română - 14 mai 2019

Matematică - 15 mai 2019

Limba maternă -16 mai 2019

3. Evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a VI-a - EN VI:

Limbă și comunicare - 22 mai 2019

Matematică și Științe ale naturii - 23 mai 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...