Ministerul Educației Naționale - MEN

Ordinul nr. 4461/2018 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2018-2019

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04 septembrie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În baza prevederilor art. 74 alin. (2), (3) și (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu art. 3 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.401/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Național de Evaluare și Examinare, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare,

ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Calendarul de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2018-2019, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. -

Direcția generală educație timpurie, învățământ primar și gimnazial, Direcția minorități, Centrul Național de Evaluare și Examinare, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul educației naționale,
Valentin Popa

București, 27 august 2018.

Nr. 4.461.

ANEXĂ

CALENDARUL
de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2018-2019

1. Evaluarea elevilor la finalul clasei a II-a - EN II:

Scris - Limba română - 7 mai 2019

Scris - Limba maternă - 7 mai 2019

Citit - Limba română - 8 mai 2019

Citit - Limba maternă - 8 mai 2019

Matematică - 9 mai 2019

Scris-Citit - Limba română pentru minoritățile naționale - 10 mai 2019

2. Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a - EN IV:

Limba română - 14 mai 2019

Matematică - 15 mai 2019

Limba maternă -16 mai 2019

3. Evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a VI-a - EN VI:

Limbă și comunicare - 22 mai 2019

Matematică și Științe ale naturii - 23 mai 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...