Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

Ordinul nr. 1343/2018 privind aprobarea valorii tarifului datorat pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan, precum și pentru introducerea terenurilor agricole în intravilan

Modificări (2)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 759 din 03 septembrie 2018.

În vigoare de la 03 septembrie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 292.607/2018 al Direcției îmbunătățiri funciare și fond funciar,

în baza prevederilor art. 92 alin. (5) și a anexei nr. 1 la Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă valoarea tarifului datorat pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan, precum și pentru introducerea terenurilor agricole în intravilan, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

(1) Persoanele fizice și juridice care solicită scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan, precum și introducerea terenurilor agricole în intravilan au obligația de plată a valorii tarifului, cu excepția situațiilor în care prin lege se prevede în mod expres exceptarea de la plata acestora, calculată conform prevederilor prezentului ordin.

(2) Valoarea tarifului calculat conform prevederilor prezentului ordin se comunică solicitanților prin nota de calcul emisă de către direcțiile pentru agricultură județene, structuri care funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, și se plătește numai în baza acestei note de calcul.

(3) Valoarea tarifului se achită de către solicitant, care are calitatea de beneficiar, sau de către orice altă persoană, în numele acestuia. Persoanele fizice și juridice care depun cereri și achită tarife în numele solicitantului au calitatea de deponent. Documentele de plată se eliberează pe numele beneficiarului.

(4) Valoarea tarifului prevăzut la art. 1 se aprobă anual prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, după publicarea de către Institutul Național de Statistică pe pagina oficială de internet a coeficientului de inflație aplicabil anului pentru care se aprobă.

Art. 3. -

Direcțiile pentru agricultură județene urmăresc aplicarea și respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Petre Daea

București, 31 august 2018.

Nr. 1.343.

ANEXĂ Modificări (2)

Valoarea tarifului datorat pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan, precum și pentru introducerea terenurilor agricole în intravilan

Clasa terenului agricol 1 2 3 4 5
Tarif - lei/m2 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00
Valoarea tarifului indexat cu coeficientul de inflație - lei/m2 4,0536 3,5469 3,0402 2,5335 2,0268

NOTE:

• Coeficientul de inflație aplicabil pentru perioada anului 2018 este în valoare de 1,34, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică.
• Valoarea tarifului datorat pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan, precum și pentru introducerea terenurilor agricole în intravilan se calculează înmulțind suprafața în m2 cu valoarea tarifului indexat cu coeficientul de inflație din tabel.
• Valoarea tarifului indexat cu coeficientul de inflație, datorat pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan, precum și pentru introducerea terenurilor agricole în intravilan, prevăzut în prezenta anexă, se aplică până la data de 31 decembrie 2018, cu posibilitatea prelungirii acestei perioade în anul următor până la data publicării de către Institutul Național de Statistică pe pagina oficială de internet a coeficientului de inflație aplicabil anului următor și aprobării valorii actualizate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...