Art 5 | Ordonanță de urgență 41/2014

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 41/2014 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 5. -

(1) Agenția are ca principală atribuție implementarea tehnică, în condițiile delegării de funcții de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Autoritatea de management pentru Programul național de dezvoltare rurală, precum și implementarea financiară (plata) FEADR prin Programul național de dezvoltare rurală pentru perioada 2014- 2020 (PNDR 2014-2020). Agenția preia atribuțiile ce decurg din funcțiile de implementare tehnică, plată și monitorizare pentru Programul național de dezvoltare rurală 2007-2013 și atribuțiile de raportare, recuperare debite, precum și cea de monitorizare ex-post ale Agenției pentru Programul SAPARD. Jurisprudență

(2) În condițiile delegării funcțiilor de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Autoritatea de management pentru Programul național de dezvoltare rurală, principalele atribuții pentru activitatea de implementare tehnică ale Agenției sunt: Jurisprudență

a) primirea cererilor de finanțare întocmite de potențialii beneficiari ai proiectelor finanțate din FEADR;

b) verificarea cererilor de finanțare, în vederea aprobării proiectelor finanțate din FEADR, în raport cu criteriile de eligibilitate și de selecție stabilite prin programe;

c) selectarea proiectelor finanțate din FEADR, în conformitate cu prevederile programelor;

d) stabilirea obligațiilor contractuale dintre Agenție și beneficiari și totodată aprobarea începerii derulării proiectelor finanțate din FEADR;

e) efectuarea verificării pe teren a proiectelor care vor fi finanțate din FEADR, atât înainte, cât și după aprobarea acestora;

f) întreprinderea unor acțiuni privind promovarea, comunicarea, informarea și controlul, care să asigure buna derulare a proiectelor finanțate prin FEADR;

g) raportarea progresului măsurilor care se implementează prin FEADR către organismele care asigură managementul și coordonarea finanțării programului.

(3) Principalele atribuții de plată ale Agenției sunt: Jurisprudență

a) verificarea cererilor de plată ale beneficiarilor proiectelor finanțate din FEADR;

b) verificarea pe teren a proiectelor finanțate din FEADR, pentru a stabili eligibilitatea plății;

c) autorizarea plății către beneficiarii proiectelor finanțate din FEADR;

d) efectuarea plății către beneficiarii proiectelor finanțate din FEADR;

e) înregistrarea angajamentelor de plată și a plăților către beneficiarii proiectelor finanțate din FEADR;

f) efectuarea de controale, ori de câte ori se consideră necesar, la beneficiarii proiectelor finanțate prin FEADR, după efectuarea plății, pentru a stabili dacă eligibilitatea și condițiile acordării ajutorului financiar nerambursabil continuă să fie respectate. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 41/2014 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 41/2014:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
Art 12
Art 13
Art 14
Art 15
;
se încarcă...