Art 13 | Ordonanță de urgență 41/2014

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 41/2014 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 13. -

(1) La semnarea contractului individual de muncă, salariatul Agenției va semna un angajament prin care se obligă ca pe perioada desfășurării activității în Agenție să nu presteze activități de consultanță și să nu cumuleze funcții de natură să determine situații de conflict de interese.

(2) În cazul nerespectării, cu vinovăție, a angajamentului prevăzut la alin. (1), salariatul poate fi obligat, după caz, la daune-interese corespunzătoare prejudiciului pe care l-a produs Agenției.

(3) Refuzul semnării angajamentului prevăzut la alin. (1) are drept consecință neîncheierea contractului individual de muncă.

(4) În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, prin conflict de interese se înțelege situația în care o persoană salariată în cadrul Agenției are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor ce îi revin potrivit postului ocupat.

(5) Salariatul Agenției este în conflict de interese și dacă se află în una dintre următoarele situații, fără ca enumerarea să fie limitativă:

a) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice și/sau juridice cu care are relații cu caracter patrimonial ori se află în relații de rudenie de gradul I, cu privire la persoane fizice;

b) participă în cadrul aceleiași comisii constituite conform legii cu salariați care au calitatea de soț/soție sau rudă de gradul I;

c) interesele sale patrimoniale, ale soțului/soției sau ale rudelor sale de gradul I pot influența deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcției deținute.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 41/2014 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 41/2014:
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
Art 12
Art 13
Art 14
Art 15
Art 16
Art 17
Art 18
Art 19
Art 20
Art 21
Art 22
Art 16 "
;
se încarcă...