Art 11 | Ordonanță de urgență 41/2014

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 41/2014 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 11. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Agenția preia, în condițiile legii, pe baza protocolului de predare-preluare prevederile bugetare pe anul 2014, execuția bugetară până la momentul predării-preluării și întreg personalul fostei Agenții de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, cu excepția personalului Direcției pentru coordonarea agențiilor de plăți care își va desfășura activitatea în structura Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu păstrarea structurii organizatorice, a numărului de posturi aferente, cu menținerea funcțiilor specifice de natură contractuală, precum și cu menținerea drepturilor salariale avute la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Referințe (1)

(2) În vederea întăririi structurii organizatorice, Agenția preia prin protocol de predare-preluare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, un număr de 116 posturi, împreună cu personalul, dotările, prevederile bugetare pe anul 2014 și execuția bugetară până la momentul predării-preluării de la structurile județene de dezvoltare rurală din cadrul Autorității de management pentru Programul național de dezvoltare rurală. Patrimoniul preluat se stabilește pe baza situațiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Numărul de posturi ce va fi preluat de la fiecare structură județeană de dezvoltare rurală se stabilește prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(4) Posturile preluate potrivit alin. (2) se transformă în posturi de natură contractuală.

(5) Personalul care ocupă posturile prevăzute la alin. (2) se preia în cadrul Agenției și se încadrează pe posturile prevăzute la alin. (4).

(6) Personalul prevăzut la alin. (1) și (5) se preia fără examen sau concurs, iar salarizarea personalului preluat se face la nivelul de salarizare în plată pentru funcțiile similare din cadrul Agenției. Reviste (1)

(7) Persoanele care refuză să fie încadrate potrivit alin. (5) au dreptul să solicite înscrierea în Corpul de rezervă al funcționarilor publici, potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și beneficiază de protecție socială conform legii.

(8) Personalul preluat potrivit alin. (2) și (5) își va desfășura activitatea în locațiile oficiilor județene pentru finanțarea investițiilor rurale.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 41/2014 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 41/2014:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
Art 12
Art 13
Art 14
Art 15
Art 16
Art 17
Art 18
Art 19
Art 20
Art 21
Reviste:
Unele considerații privind necesitatea unei mai bune delimitări a serviciilor publice deconcentrate
;
se încarcă...