Ministerul Economiei - ME

Ordinul nr. 717/2014 privind modificarea Procedurii de implementare a Programului național multianual de înființare și dezvoltare de incubatoare tehnologice și de afaceri, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii, mediul de afaceri și turism nr. 473/2014 privind aprobarea procedurilor de implementare a Programului de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață, a Programului pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea accesului la finanțare - START, a Programului național multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, a Programului național multianual pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului și a Programului național multianual de înființare și dezvoltare de incubatoare tehnologice și de afaceri

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 iunie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, art. 25 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 430/2013 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediul de Afaceri și Turism, cu modificările ulterioare,

ministrul delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii, mediul de afaceri și turism emite următorul ordin:

Art. I. -

Procedura de implementare a Programului național multianual de înființare și dezvoltare de incubatoare tehnologice și de afaceri, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii, mediul de afaceri și turism nr. 473/2014 privind aprobarea procedurilor de implementare a Programului de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață, a Programului pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea accesului la finanțare - START, a Programului național multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, a Programului național multianual pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului și a Programului național multianual de înființare și dezvoltare de incubatoare tehnologice și de afaceri, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 și 138 bis din 25 februarie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La capitolul 2, punctul 2, după subpunctul 2.7.1 se introduce un nou subpunct, subpunctul 2.7.2, cu următorul cuprins:

"

2.7.2. În vederea efectuării plăților către administratorii de incubatoare care au rol de agenție de implementare, aceștia vor deschide conturi bancare distincte pentru fiecare administrator de incubator la instituția de credit, în baza convenției de colaborare încheiate între DIMMMAT și instituția de credit selectată. Transferul sumelor prevăzute la pct. 2.5, 2.6 și 2.7 către administratori se face numai cu aprobarea OTIMMC și cu mențiunea «bun de plată» pe facturi (documente/solicitări de plată), cu respectarea următoarelor:

a) deschiderea de conturi distincte pentru fiecare incubator de afaceri la instituția de credit bancară;

b) facturile (documentele/solicitările de plată) prezentate la plată, prevăzute la pct. 2.5, 2.6 și 2.7, sunt verificate de OTIMMC și, dacă sunt conforme și eligibile, sunt aprobate spre decontare prin «bun de plată»."

Art. II. -

Direcția implementare programe pentru IMM din cadrul Departamentului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediul de Afaceri și Turism și oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici și mijlocii și cooperație vor duce la îndeplinire prezentul ordin.

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii, mediul de afaceri și turism,
George Constantin Brezoi,
secretar de stat

București, 20 iunie 2014.

Nr. 717.

;
se încarcă...