Ministerul Sănătății - MS

Ordinul nr. 700/2014 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 245/2012 pentru aprobarea prețurilor la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piață în România

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 iulie 2014 până la 30 octombrie 2016, fiind abrogat prin Hotărâre 800/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Văzând Referatul de aprobare nr. N.B./3.768 din 4 iunie 2014 întocmit de Direcția buget și contabilitate din cadrul Ministerului Sănătății,

având în vedere prevederile art. 851 din titlul XVII "Medicamentul" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și prevederile art. 140 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 75/2009 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al prețurilor la medicamentele de uz uman, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. I. -

Ordinul ministrului sănătății nr. 245/2012 pentru aprobarea prețurilor la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piață în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 23 martie 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul (21.7) se introduce un nou alineat, alineatul (21.8), cu următorul cuprins:

"

(21.8) Se completează Catalogul național al prețurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piață în România cu prețurile produselor nou-avizate/reavizate în perioada 13 martie 2014-12 iunie 2014."

2. La articolul 1, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:

"

(9) Pentru prețurile medicamentelor ce vor fi avizate în perioada 1 iulie 2014-30 septembrie 2014, precum și pentru efectuarea analizei comparative de preț, se vor lua în calcul cursul de schimb valutar folosit la alcătuirea bugetului pentru anul 2012, precum și cursurile de schimb medii prognozate pentru anul 2012 comunicate de Comisia Națională de Prognoză și publicate pe site-ul Ministerului Sănătății."

3. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

Prețurile cu ridicata și cu amănuntul maximale aprobate sunt valabile până la data de 30 septembrie 2014."

Art. II. -

Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu data de 1 iulie 2014.

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății,
George Diga,
secretar general

București, 16 iunie 2014.

Nr. 700.

;
se încarcă...