Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice - MMSC

Ordinul nr. 656/2014 privind aprobarea Planului regional de acțiune pentru managementul speciilor de lilieci "Rhinolophus ferrumequinum", "Rhinolophus hipposideros", "Myotis myotis", "Myotis oxygnathus", "Myotis bechsteinii", "Barbastella barbastellus", "Miniopterus schreibersii"

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 iunie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 108.614/FU/2014 al Direcției dezvoltare durabilă și protecția naturii,

luând în considerare Avizul nr. 3.755/2014 al Academiei Române, Avizul nr. 1/2014 al Muzeului Țării Crișurilor, avizele nr. 861 și 862/2014 ale Direcției Silvice Bihor, Avizul nr. 163/2014 al Administrației Natura 2000 Trascău, Avizul nr. 1.440/2013 al Asociației Pescarilor Sportivi Aqua Crisus Oradea, Avizul nr. 03/2014 al Asociației pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei "EXCELSIOR", Avizul nr. 13RA/2014 al Administrației Parcului Natural Apuseni și Avizul nr. SIE 85/2013 al Centrului pentru Arii Protejate și Dezvoltare Durabilă Bihor,

ținând seama de Adresa nr. 2.929/2014 și Decizia nr. 434/2013 ale Agenției pentru Protecția Mediului Bihor,

în temeiul prevederilor art. 31 alin. (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice și pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului și schimbărilor climatice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul mediului și schimbărilor climatice emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Planul regional de acțiune pentru managementul speciilor de lilieci "Rhinolophus ferrumequinum", "Rhinolophus hipposideros", "Myotis myotis", "Myotis oxygnathus", "Myotis bechsteinii", "Barbastella barbastellus", "Miniopterus schreibersii", prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 bis.

Art. 2. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial, Partea I.

Ministrul mediului și schimbărilor climatice,
Attila Korodi

București, 28 aprilie 2014.

Nr. 656.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...