Procedură privind autorizarea antrepozitului fiscal


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Conform art. 362 Cod fiscal producția și transformarea produselor accizabile trebuie realizat într-un antrepozit fiscal.

Deținerea produselor accizabile, atunci când accizele nu au fost plătite, poate avea loc numai într-un antrepozut fiscal.

Antrepozitul fiscal nu poate fi folosit ca loc pentru vânzarea cu amănuntul a produselor accizabile.

Este interzisă producerea de produse accizabile în afara antrepozitului fiscal.

Este interzisă deținerea unui produs accizabil în afara antrepozitului fiscal, dacă acciza pentru acel produs nu a fost percepută.

Cererea de autorizare ca antrepozit fiscal (art. 363 Cod fiscal și Titlul VIII, Capitolul I, Subsecțiunea a 2-a din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 277/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 1/2016)

În vederea autorizării ca antrepozit fiscal, persoana care intenționează să fie autorizată în calitate de antrepozitar autorizat trebuie să depună o cerere la autoritatea vamală teritorială. Cererea se întocmește potrivit modelului din Anexa nr. 10 la Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 1/2016, și este însoțită de documentele menționate în cuprinsul acesteia.

Următoarele informații din cerere trebuie atestate de către solicitant prin prezentarea de documente doveditoare:

a) amplasarea și modul de deținere a locului;

b) tipurile de produse accizabile identificate după codul de produs și cantitatea de produse accizabile estimate a fi produse și/sau depozitate în decursul unui an;

c) produsele accizabile care urmează a fi recepționate în regim suspensiv de accize în vederea utilizării ca materie primă în cadrul activității de producție de produse accizabile, identificate prin codul de produs;

d) identitatea și alte informații cu privire la persoana care urmează să își desfășoare activitatea ca antrepozitar autorizat;

e) organizarea administrativă, fluxurile operaționale, randamentul utilajelor și instalațiilor și alte date relevante pentru colectarea și determinarea accizelor, prevăzute într-un manual de procedură; prin organizare administrativă se înțelege schema organizatorică a persoanei care intenționează să fie antrepozitar autorizat;

f) capacitatea persoanei care urmează a fi antrepozitar autorizat de a satisface cerințele prevăzute la art. 367 din Codul fiscal;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...