Condiții de formă pentru contractele în afara spațiilor comerciale | Ordonanță de urgență 34/2014

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Informații destinate consumatorilor și dreptul de retragere din contractele la distanță și cele în afara spațiilor comerciale -
ARTICOLUL 7
Condiții de formă pentru contractele în afara spațiilor comerciale Jurisprudență

(1) În cazul contractelor în afara spațiilor comerciale, profesionistul transmite informațiile prevăzute la art. 6 alin. (1) consumatorului pe suport hârtie sau, în cazul în care consumatorul este de acord, pe un alt suport durabil. Aceste informații sunt lizibile și redactate într-un limbaj simplu și inteligibil.

(2) Profesionistul furnizează consumatorului un exemplar original al contractului semnat sau confirmarea contractului pe suport hârtie sau, dacă consumatorul este de acord, pe un alt suport durabil, inclusiv, dacă este cazul, confirmarea acordului prealabil expres al consumatorului în conformitate cu art. 16 lit. m). Reviste (1)

(3) În cazul în care consumatorul dorește ca prestarea unor servicii sau furnizarea de apă, gaze naturale, energie electrică, atunci când acestea nu sunt puse în vânzare într-un volum limitat sau cantitate fixă, sau de energie termică să înceapă în timpul perioadei de retragere de 14 zile, profesionistul solicită consumatorului să formuleze o astfel de cerere expresă pe un suport durabil. Reviste (1)

(4) În cazul contractelor în afara spațiilor comerciale, unde consumatorul a solicitat expres serviciile profesionistului pentru a efectua lucrări de reparație sau de întreținere, iar profesionistul și consumatorul își îndeplinesc imediat obligațiile contractuale care le revin, iar suma care trebuie plătită de consumator nu depășește echivalentul a 200 euro la cursul Băncii Naționale a României din ziua respectivă:

a) profesionistul furnizează consumatorului informațiile menționate la art. 6 alin. (1) lit. b) și c) și informații referitoare la preț sau la maniera de calculare a prețului, împreună cu o estimare a costului total, pe suport hârtie sau, dacă consumatorul este de acord, pe un alt suport durabil; profesionistul furnizează informațiile menționate la art. 6 alin. (1) lit. a), h) și k), dar poate opta să nu le furnizeze pe suport hârtie sau pe un alt suport durabil dacă consumatorul își dă acordul expres;

b) confirmarea contractului furnizată în conformitate cu alin. (2) din prezentul articol conține informațiile menționate la art. 6 alin. (1).

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 34/2014:
Obiect
Definiții
Domeniul de aplicare
Cerințe în materie de informare pentru alte contracte decât contractele în afara spațiilor comerciale și contractele la distanță
Sarcina probei
Cerințe de informare pentru contractele la distanță și cele în afara spațiilor comerciale
Condiții de formă pentru contractele în afara spațiilor comerciale
Condiții de formă pentru contractele la distanță
Dreptul de retragere
Omisiunea informațiilor privind dreptul de retragere
Exercitarea dreptului de retragere
Efectele retragerii
Obligațiile care revin profesionistului în cazul retragerii
Obligațiile consumatorului în cazul retragerii
Efectele exercitării dreptului de retragere asupra contractelor auxiliare
Exceptări de la dreptul de retragere
Domeniul de aplicare
Reviste:
Dreptul de retragere al consumatorului dintr-un contract la distanță sau încheiat în afara spațiilor comerciale
;
se încarcă...