Ministerul Justiției - MJ

Ordinul nr. 1082/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național al Registrului Comerțului și a oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 mai 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere numărul maxim de posturi stabilit pentru Oficiul Național al Registrului Comerțului și pentru oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale potrivit Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare adresele Oficiului Național al Registrului Comerțului nr. 321.031, 393.551, 421.161 și 465.755/2013, înregistrate la Ministerul Justiției sub nr. 82.234, 97.249, 102.528 și 111.182/2013,

în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul justiției emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național al Registrului Comerțului și a oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, dată de la care Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale se vor organiza și funcționa conform prezentului regulament.

Art. 3. -

Oficiul Național al Registrului Comerțului va duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.

Ministrul justiției,
Robert Marius Cazanciuc

București, 20 martie 2014.

Nr. 1.082/C.

ANEXĂ

REGULAMENT
de organizare și funcționare a Oficiului Național al Registrului Comerțului și a oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...