Ministerul Fondurilor Europene - MFE

Ordinul nr. 548/2014 pentru aprobarea Ghidului solicitantului - Condiții specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 167 "Competențe pentru competitivitate în domeniul medical", finanțată prin Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul major de intervenție 3.2 "Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității"

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 mai 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În baza Hotărârii Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare și de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările ulterioare, ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare, și ale Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane", aprobat prin Decizia Comisiei nr. 5.811 din 22 noiembrie 2007,

în temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul fondurilor europene emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Ghidul solicitantului - Condiții specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 167 "Competențe pentru competitivitate în domeniul medical", finanțată prin Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul major de intervenție 3.2 "Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității", prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 bis.

Art. 2. -

Ministerul Fondurilor Europene va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. -

Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul fondurilor europene,
Eugen Orlando Teodorovici

București, 19 mai 2014.

Nr. 548.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...